Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_lato.jpg
 • 001_obiekt.jpg
 • 002_lato.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 003_lato.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 004_lato.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 005_lato.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 006_lato.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 007_lato.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 008_lato.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 009_lato.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 010_lato.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 011_lato.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 012_lato.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Strona główna

Miejskie inwestycje w toku

Inwestycje w tokuObecnie w Wysokiem Mazowieckiem trwają zaawansowane prace na kilku miejskich inwestycjach. Na pewno w funkcjonowaniu miasta na odcinku ul. Ludowej pomiędzy rondami występują utrudnienia, ale jest to czasowe i z  bliską perspektywą ich zakończenia.

 

 

Czytaj więcej: Miejskie inwestycje w toku

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Wysokiem Mazowieckiem

Dni Otwarte Funduszy EuropejskichW dniach od  7 do 10 maja br. organizowana była w całej Polsce akcja „Dni Otwartych Funduszy”. Miała ona na celu zaprezentowanie inwestycji zrealizowanych przy zaangażowaniu środków unijnych. W całym kraju było przygotowane blisko tysiąc takich punktów.
Miasto Wysokie Mazowieckie wzięło udział  w II edycji ogólnopolskiej akcji.  8 maja wszystkich przybyłych aby zapoznać się z projektem naszego miasta, w imieniu Burmistrza Miasta przywitała Pani Ewa Konarzewska Zastępca Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. Przedstawiła projekty zrealizowane w Wysokiem Mazowieckiem ze wsparciem środków unijnych oraz projekty realizowane obecnie. Podziękowała właścicielom firm, którzy zgodzili się do wzięcia udziału w akcji promującej projekt miasta. Dzięki ich uprzejmości, można było zapoznać się bliżej z ich działalnością, podziwiać nie tylko nowoczesną architekturę budynków, ale przyjrzeć się również zakresowi produkcji od zaplecza.

Czytaj więcej: Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Wysokiem Mazowieckiem

Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie

Infrastruktura i Środowisko21 lipca 2014r. Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, działając w imieniu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”. Projekt realizowany będzie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM, Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

Czytaj więcej: Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie

Budowa oczyszczalni

Budowa oczyszczalniGmina Miejska Wysokie Mazowieckie jest w trakcie realizacji projektu „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”. Należy zwrócić uwagę, że inwestycja dofinansowywana jest w 85% z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość przedsięwzięcia składa się z trzech zadań:

 

 

Czytaj więcej: Budowa oczyszczalni

Kolejny etap przebudowy stadionu

Stadion wizualizacjaSamorząd Miasta Wysokie Mazowieckie kontynuując proces rozwoju bazy sportowej na terenie miasta w miesiącu lutym 2015r złożył po raz kolejny wniosek o dofinasowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” miasto planuje kolejny etap przebudowy stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem. Celem tego programu jest poprawa warunków technicznych obiektów sportowych służących usprawnianiu i umożliwianiu upowszechniania sportu. Inwestycja ta pozwoli na możliwość większej organizacji imprez sportowych, kulturalnych, społecznych oraz edukacyjnych. Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2.670.759,40 zł. Dofinasowanie w ramach programu może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej: Kolejny etap przebudowy stadionu

Nowa inwestycja drogowa w mieście

Remont ul. Ludowej„Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego”, taką nazwę nosi projekt przebudowy ulicy Ludowej. Inwestycja  planowana jest do realizacji w 2015 roku przez Powiat Wysokomazowiecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój. Będzie to również wspólna inwestycja z samorządem miasta Wysokie Mazowieckie, który w tym celu podjął uchwałę intencyjną, wyrażającą wolę udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku, w kwocie 2 106 648,07 zł. Ogólny koszt inwestycji to 6 004 452,12 zł, na który składają się środki powiatowe : 1 326 048,21 zł ; środki Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie: 2 106 648,07( roboty drogowe, ścieżka rowerowa, chodniki, oświetlenie, instalacja energetyczna komunalna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa); środki Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” : 214 858,70 zł (roboty drogowe i zatoka postojowa na wysokości zakładu) i środki wnioskowane z NPPDL : 2 356 897,14 zł.

Czytaj więcej: Nowa inwestycja drogowa w mieście

Ulica Szpitalna w nowym wydaniu

Otwarcie SzpitalnejModernizacja 3,5 km drogi powiatowej 2065B – Wysokie Mazowieckie - Jabłoń Kikolskie, była wspólną inwestycją trzech samorządów: Powiatu, Miasta i Gminy Wysokie Mazowieckie przy wsparciu Wojewody Podlaskiego.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 9 października 2014 roku  na ulicy Szpitalnej, przez przedstawicieli samorządów zaangażowanych w inwestycję i Wojewody Podlaskiego. Wykonane prac na modernizowanym odcinku drogi opiewają na kwotę blisko 7 mln zł.

Czytaj więcej: Ulica Szpitalna w nowym wydaniu

Będą nowe mieszkania…

ZGMOd października 2014 roku realizowana będzie na terenie miasta inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ul. Armii Krajowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem, działka nr 1498”.

 

 

Czytaj więcej: Będą nowe mieszkania…

Nowa fontanna w centrum

FontannaJeszcze jesienią popłynie woda w nowej fontannie w parku przy Rynku Piłsudskiego. Jest to jeden z elementów modernizowanego paku. Od kilku lat przekładany był plan remontu dwóch parków, priorytetem okazywały się inne inwestycje, których realizacja wpływa na poprawę infrastruktury. Przyszedł czas  aby teraz bardziej zadbać o wygląd, a zachętą jest na pewno nominacja zieleni miejskiej do II etapu konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich zakwalifikował „Modernizację terenów zielonych” miasta Wysokie Mazowieckie do ogólnopolskiego konkursu, a dotyczyło to wyglądu i zagospodarowania parku przy ul. Mickiewicza i parku przy ul. Ludowej. Jest to powód do zadowolenia i wyraźny dowód, że starania samorządu są zauważone i docenione, nie tylko w sferze modernizacji infrastruktury, ale również wyglądu przestrzeni publicznej. Mamy aspiracje aby wygląd parku w centrum miasta również w przyszłości był tak doceniony.

Czytaj więcej: Nowa fontanna w centrum

Nowa inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Samorząd miasta Wysokie Mazowieckie od wielu lat prowadzi inwestycje mające na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Poprzez sukcesywną modernizację kanałów sanitarnych miasto osiągnęło niemal 100% poziom skanalizowania. Władze miasta zdawały sobie sprawę, że jedną z najważniejszych spraw jakie muszą w tym kierunku zrobić to remont kolektora głównego i modernizacja stacji uzdatniania wody. Kiedy jesienią 2013r. pojawiła się możliwość dofinansowania (85%) inwestycji środowiskowych z POIiŚ, podjęta została decyzja o złożeniu projektu na kompleksowe uregulowanie miejskiej gospodarki wodno-ściekowej.

Czytaj więcej: Nowa inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Drugi etap modernizacji wewnątrz przedszkola za nami

Przedszkole nr 2Przekraczając drzwi wejściowe Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, uwagę przyciąga przestronny hol, kolorowe ściany, ciekawe kształtem szafki i zmieniający barwę sufit. To tylko część prac modernizacyjnych  trwających przez okres wakacji. Remont przedszkola trwa od czterech lata, w pierwszym roku wymieniono stolarkę okienną, w drugim roku zmieniono elewację, a dwóch ostatnich prace przeniosły się do wnętrza budynku. Podzielenie prac remontowych w przedszkolu na tyle etapów podyktowane jest potrzebą zapewnienia jak największej liczbie dzieci miejsca w przedszkolu oraz  funkcjonowania placówki od 1 września. Dlatego też, najlepszym terminem na to zadanie jest okres wakacyjny, trwający dwa miesiące, przez który można wykonać określoną ilość prac.

Czytaj więcej: Drugi etap modernizacji wewnątrz przedszkola za nami

Sprzedaż nieruchomości Miasta a aktualizacja opłat

opłatyInformuję, iż aktualizacja opłat dotyczy tzw. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości poprzez budowę infrastruktury technicznej. Opłatę ponosi właściciel nieruchomości w kwocie 15% różnicy między wartością jaką nieruchomości miała przed wybudowaniem infrastruktury technicznej a wartością jaką posiada po wybudowaniu infrastruktury.

 

 

PRZYKŁAD przy zakupie działki o pow. 981 m2

 • Cena zakupu działki  91zł/m2
 • Cena nieruchomości po wybudowaniu infrastruktury 96 zł/m2
 • Wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej

(96 zł- 91 zł) x 15% = 0,75 zł

0,75 zł x 981m2= 735,75 zł

 

Czyli opłata adiacencka jaką może ponieść nabywca nieruchomości wynosi 735,75 zł jednorazowo za całą nieruchomość.

Zieleń miejska nominowana w konkursie

Tereny zieloneZarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich w ramach konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, nominował „Modernizację terenów zielonych” miasta Wysokie Mazowieckie do II etapu.

Konkurs organizowany jest we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, pod honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Kandydatura miasta Wysokie  Mazowieckie w II etapie znalazła się wśród 31 przestrzeni publicznych z całej Polski. Z województwa podlaskiego oprócz miasta Wysokie Mazowieckie zakwalifikowana została  również ulica Lipowa w Białymstoku i Plac Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Czytaj więcej: Zieleń miejska nominowana w konkursie

Otwarcie placu zabaw

Plac zabawBurmistrz Miasta, Dyrektor, Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne Przedszkola Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, zapraszają w dniu 22 maja 2014 o godz. 1430 na uroczyste otwarcie placu zabaw połączone z festynem rodzinnym na plac przy Przedszkolu Miejskim Nr 2, ul. Wołodyjowskiego 2.

W programie: występy przedszkolaków, konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców, konkursy i zabawy ekologiczne, wizaż w plenerze, loteria fantowa, jazda kucykiem, występ taneczny „Okay Dance”, prezentacja wyposażenia służb specjalnych ( policji i straży pożarnej) oraz mała gastronomia.

 

Czytaj więcej: Otwarcie placu zabaw

Bezpieczniej przy szkołach

Remont chodnika ul. KościelnaW kwietniu bieżącego roku, w mieście Wysokie Mazowieckie rozpoczęto inwestycję polegającą na przebudowie ul. Dolnej i części ul. Kościelnej. Wiodącym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i płynności ruchu w mieście. Remontowane ulice znajdują się w obrębie szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica) i stanowią ciąg komunikacyjny pomiędzy nimi a dworcem PKS, co powoduje duże natężenie ruchu.

 

Czytaj więcej: Bezpieczniej przy szkołach

Wdrażamy OZE

Odnawialne źródła energiiSamorząd Miasta Wysokie Mazowieckie jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem”. Wartość robót budowlanych 1 737 856,79 zł brutto, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji jest LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp.J.

Czytaj więcej: Wdrażamy OZE

Ogłoszenie o przetargu

Nowe osiedleBurmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 52 nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Warszawskiej, które odbędą się 11 kwietnia 2014r. Wadium należy wpłacać do 7 kwietnia 2014r.

 

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu

Stadion po zmianach

StadionSamorząd Miasta Wysokie Mazowieckie, kontynuując proces rozwoju bazy sportowo turystycznej w mieście Wysokie Mazowieckie, w 2012r. podjął decyzję o przebudowie budynku znajdującego się na terenie stadionu miejskiego i infrastruktury towarzyszącej. Pierwszym krokiem było wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń.  Następnie ogłoszony został przetarg nieograniczony, w odpowiedzi na który wpłynęło 14 ofert. Wybrana została najtańsza oferta i  w kwietniu 2013r. rozpoczęły się roboty budowlane.

Czytaj więcej: Stadion po zmianach

Informacja o działkach budowlanych 2014

Nowe osiedleW roku 2014 planowane są przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 52 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługowe położone przy ul. Warszawskiej  zgodnie z załączonym wykazem i mapką. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie tel. 086 275 23 79

Czytaj więcej: Informacja o działkach budowlanych 2014

Mistrzowie inwestycji

WspólnotaPod takim tytułem ukazał się artykuł w dwutygodniku WSPÓLNOTA  - Piśmie Samorządu Terytorialnego z dnia 12 października 2013 roku. Przedstawia on wyniki corocznego prestiżowego rankingu samorządowych inwestycji w infrastrukturę techniczną.

 

 

Czytaj więcej: Mistrzowie inwestycji

 Folder reklamowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ISO 2009Detektor burzowy MrągowoPolonamikroporady


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW