Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Strona główna

Wdrażamy OZE

Odnawialne źródła energiiSamorząd Miasta Wysokie Mazowieckie jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem”. Wartość robót budowlanych 1 737 856,79 zł brutto, a wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą inwestycji jest LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp.J.

 

 Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko podjął się realizacji tej inwestycji, ponieważ  projekt dofinansowywany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Gdyby nie tak wysokie dofinansowanie, nie aplikowano by o te środki,  ponieważ okres zwrotu nakładów mógłby być dłuższy niż żywotność zamontowanych urządzeń.   

Zaprojektowane centrale grzewcze składają się z kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła typu solanka – woda. Dolne źródło ciepła to sondy pionowe i ukośne. W związku z ograniczoną powierzchnią przy niektórych placówkach oraz chęcią minimalizacji ingerencji w zagospodarowany już teren wokół obiektów, projektant wprowadził nowatorskie rozwiązanie -  wiercenia w technologii GRD. Polega ona na instalowaniu sond pod kątem 35o – 65o z jednej studni startowej wokół jej osi. Metoda ta zawiera w sobie pozytywne cechy metody wiercenia pionowego jak również metody poziomej tzn. korzysta się ze stabilnego ciepła głębszych warstw górotworu jak również ciepła warstw wierzchnich podlegających cyklicznej regeneracji w okresie wiosenno-jesiennym. Dzięki tej metodzie z jednej studni o średnicy 1,2 m i głębokości 1,5 m można zainstalować ok. 600 m sond cieplnych, natomiast inną metodą trzeba by było wykonać 6-7 odwiertów oddalonych od siebie o ok. 6 m. Przyjęte rozwiązanie techniczne poddane było ocenie ekspertów z dziedziny OZE w ramach oceny merytorycznej wniosku. Należy podkreślić, że wykorzystywanie odnawialnej energii w inwestycjach samorządowych nie jest jeszcze tak rozpowszechnione, o czym świadczy fakt, że spośród 33 wniosków, które przeszły ocenę pozytywną w tym działaniu, znalazły się tylko dwa wnioski samorządów- Gminy Brańsk i nasz.

Nie są to pierwsze inwestycje wysokomazowieckiego samorządu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. To dzięki nim, z końcem 2012 roku, centrala grzewcza z pompami powietrze-woda  zaopatruje w ciepło technologię basenową oraz dostarcza ciepła do podgrzewania wody użytkowej w Miejskiej Pływalni WODNIK. Inwestycja również była w 85% dofinansowana z EFRR. Przy udziale wkładu własnego w wysokości 79 000 zł, uzyskaliśmy w 2013r. oszczędności w wysokości 24 500 zł. Zysk ten obliczono na podstawie analizy porównawczej w zakresie kosztów energii elektrycznej i cieplnej przed i po realizacji inwestycji. Zastosowanie tej technologii pozwoliło również na podniesienie temperatury wody w niecce o 1oC,  co z kolei  przyczyniło się do zwiększenia liczby korzystających z obiektu.  W związku z powyższym zakładamy okres zwrotu tej inwestycji w zakresie wkładu własnego na 3 lata.

Podobne założenie tzn. 3-4 lat, jest  w przypadku zwrotu wkładu własnego  w eksploatacji central grzewczych na obiektach edukacyjnych.

 

 

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW