Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Energetyka z odnawialnych źródeł energii

ozeZ inicjatywy Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko, w dniu 13 marca 2017 roku, w sali kinowej MOK w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się spotkanie informacyjne zainteresowanych mieszkańców miasta projektem dofinansowania na dostawę i montaż indywidulanych instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Podczas spotkania zostały przedstawione warunki uczestnictwa w projekcie, poziom dofinansowania, a także zasady produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej poprzez poszczególne instalacje.

 

W ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój technik poboru energii ze źródeł odnawialnych (wiatr, słońce, geotermia). Odnawialne źródła energii zyskały dużą popularność nie tylko ze względów ekologicznych, ale również ekonomicznych. Jednak nadal większość energii uzyskujemy starymi metodami, tj. z ropy, węgla i gazu ziemnego. Wzrost zapotrzebowania na energię, spowodowany szybkim rozwojem gospodarczym, ograniczona ilość zasobów kopalnych, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska, spowodowały w ostatnich latach, duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Obecnie wiele krajów wspiera produkcję energii z odnawialnych źródeł poprzez dofinansowanie nowatorskich projektów.

Zarząd Województwa Podlaskiego w kwietni ogłosi nabór wniosków do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, która już wcześniej wdrażała w miejskich jednostkach OZE, zamierza pomóc, tym razem mieszkańcom miasta w zdobyciu dofinansowania na dostawę i montaż indywidualnych instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w przedsięwzięciu mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych, pozostały koszt 30 % realizacji przedsięwzięcia, stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Dofinansowanie dotyczy trzech rodzajów instalacji: fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz hybrydowej, czyli połączenia paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. W celu oceny zainteresowania tematem wśród mieszkańców, Urząd Miasta zbierał deklaracje udziału w projekcie. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Udział w powyższym przedsięwzięciu zadeklarowało wstępnie 218 mieszkańców. Ostatecznie zostały podpisane 84 umowy.

Kolejnym etapem było przeprowadzenie przez wybraną firmę weryfikacji terenowej w domach mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie pod kątem zadeklarowanych w niej rozwiązań, pomocy w wypełnianiu ankiet oraz doborze instalacji. Firma ta ma również wykonać niezbędną dokumentację do uzyskania funduszy unijnych.

Beneficjentem konkursu jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, która występuje w imieniu mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinasowania na instalacje wykorzystujące OZE. Termin składania wniosków w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, upływa 14 kwietnia 2017 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu br. To nie oznacza, że złożenie wniosku przez Gminę Miejską gwarantuje otrzymanie środków oraz realizację inwestycji.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS 


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW