Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Instalacje OZE w Wysokiem Mazowieckiem

OZEMiasto Wysokie Mazowieckie jest w trakcie realizacji projektu pn. „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V : Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Całkowita wartość zadania wynosi 1.412.554,14 zł. 

 

 

Przedmiotem projektu jest budowa ośmiu niezależnych instalacji OZE, złożonych z ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej, należących do Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie. Uzyskana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Instalacje składać się będą z modułów fotowoltaicznych, falowników zmieniających prąd stały w przemienny, systemu montażowego, konektorów, okablowania, rozdzielnic oraz systemu monitoringu. Dodatkowym elementem każdej instalacji będzie mini turbina wiatrowa. Przedmiotowe instalacje będą zlokalizowane na następujących obiektach: Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 1, Miejskim Zespole Szkół, Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2 i Miejska Pływalnia Wodnik. Realizacja inwestycji wpłynie przede wszystkim na zmniejszenie poboru i kosztów energii elektrycznej oraz ograniczy emisję CO2.

Jest to już kolejna inwestycja z zastosowaniem systemów odnawialnych źródeł energii w miejskich jednostkach. W 2012 roku dokonano przebudowy źródła ciepła dla Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem poprzez zastosowanie centrali grzewczej z czterema pompami ciepła powietrze-woda, zaopatrującej w ciepło technologię basenową oraz dostarczającą ciepło do podgrzania wody użytkowej na pływalni. Ponadto 2014 roku miasto zainstalowało centrale grzewcze z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w Przedszkolu Miejskim nr 1 i nr 2, Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem. Instalacje te służą do ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej oraz pozwoliły na częściowe zastąpienie nimi istniejących źródeł ciepła.

Samorząd Wysokiego Mazowieckiego zdobył również dofinansowanie na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta.  Dofinansowanie dotyczy trzech rodzajów instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej: fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz hybrydowej, czyli połączenia paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wstępnie udział w powyższym przedsięwzięciu zadeklarowało 218 mieszkańców, ostatecznie jednak zostało podpisane 65 umów. Największym zainteresowaniem cieszyły się panele fotowoltaiczne, bo aż 31 osób jest zainteresowanych tą instalacją. Z kolei 18 osób zadeklarowało chęć podłączenia kolektorów słonecznych oraz 16 osób instalacji hybrydowej. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się wziąć udziału w przedsięwzięciu, uzyskają dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowanych, pozostały koszt realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 1.426.931,25 zł.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW