Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Kapłan według Serca Bożego - spotkanie Klubu Miłośników Historii

ObrembskiMarcowe spotkanie Klubu Miłośników Historii poświęcone było ks. prałatowi Józefowi Obremskiemu – Honorowemu Obywatelowi Miasta Wysokie Mazowieckie. Wspomnienie, o tej wyjątkowejosobie,zorganizowane było w ramach XVIII Dni Kultury Kresowej, we współpracy z p. Wandą Leonowicz – sekretarz TowarzystwaPrzyjaciół Wilna i Grodna w Białymstoku.

 

 

 

Ks. Józef Obrembski urodził się w 1906 r. we wsi Nowy Skarżyn w dawnym powiecie wysokomazowieckim (obecnie powiat zambrowski), w rodzinie o tradycjach patriotycznych i religijnych. Po zakończeniu I wojny światowej rozpoczął naukę w  gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej. W 1925 r. 19-letni Józef wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie i został studentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego. Po ukończeniu seminarium przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp Romualda Jałbrzykowskiego. Następnie przyjechał do Wysokiego Mazowieckiego, gdzie w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odprawił swoją mszę prymicyjną. W 1932 r. ks. Obrembski trafił na Litwę do parafii w Turgielach, a następnie los rzucił go do Mejszagoły.

Prałat Józef Obrembski był kapłanem Archidiecezji Wileńskiej, duszpasterzem Polaków na Litwie i filarem Kościoła na Wileńszczyźnie. Swoim życiem dawał przykład patriotyzmu i wiary, wychowując wiele pokoleń Polaków. W latach powojennych niósł pomoc wypędzonym księżom i prześladowanym Polakom. Angażował się w działalność charytatywną w Mejszagole i budowanie przyjaznych relacji polsko-litewskich. Do końca życia sprawował opiekę nad swoimi wiernymi. Za taką postawę został uhonorowany m.in. medalem Zasłużony dla Kultury Polski i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP, za działalność na rzecz współpracy polsko-litewskiej. W 2006 r. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie postanowiła uczcić kapłana za podtrzymywanie polskiej kultury, języka i wiary katolickiej oraz pamięć o mieszkańcach ziemi wysokomazowieckiej, nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wysokie Mazowieckie.

Przez lata utrzymywane były bliskie kontakty z księdzem i kilkakrotnie Prałat spotkał się z delegacją z Wysokiego Mazowieckiego. Dowodem tego był zaprezentowany film dotyczący współpracy samorządu wysokomazowieckiego z Mejszagołą. Następnie zebrani mogli obejrzeć film zrealizowany przez uczniów mejszagolskiego gimnazjum „Patriarcha Wileńszczyzny” oraz „Jak promień słońca – wysłali mnie z krzyżykiem w świat” – zrealizowany przez Krotoszyński Ośrodek Kultury. Jako ostatni zaprezentowany został krótki film ze spotkania z ks. Józefem członków Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowia” działającego w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Interesująca tematyka spotkania zgromadziła liczne grono odbiorców, w tym lokalne władze samorządowe powiatu, miasta i gminy z Jarosławem Siekierko – Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie na czele, władze z Mejszagoły – wicestarostę Andrzeja Adomaitisa, oraz Jarosława Kosa – Wójta Gminy Zambrów. Wśród uczestników nie zabrakło bratanka Prałata p. Krzysztofa Obrembskiego z małżonką Janiną, oraz osób, które miały okazję poznać jego osobiście. Przybyła także delegacja z  Muzeum Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Mejszagole – kierownik Józefa Markiewicz ze współpracownikami.

Na zakończenie swoimi wspomnieniami o ks. Józefie z zebranymi podzieliło się kilka osób.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem można wypożyczyć książkę pt. „Żywot jak słońce...”, która przybliża postać ks. Prałata.

MOK

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS 


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW