Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

  • 001_obiekt.jpg
  • 001_wiosna.jpg
  • 002_obiekt.jpg
  • 002_wiosna.jpg
  • 003_obiekt.jpg
  • 003_wiosna.jpg
  • 004_obiekt.jpg
  • 004_wiosna.jpg
  • 005_obiekt.jpg
  • 005_wiosna.jpg
  • 006_obiekt.jpg
  • 006_wiosna.jpg
  • 007_obiekt.jpg
  • 007_wiosna.jpg
  • 008_obiekt.jpg
  • 008_wiosna.jpg
  • 009_obiekt.jpg
  • 009_wiosna.jpg
  • 010_obiekt.jpg
  • 010_wiosna.jpg
  • 011_obiekt.jpg
  • 011_wiosna.jpg
  • 012_obiekt.jpg
  • 012_wiosna.jpg
  • 013_obiekt.jpg
  • 014_obiekt.jpg
  • 015_obiekt.jpg
  • 016_obiekt.jpg
  • 017_obiekt.jpg
  • 018_obiekt.jpg
  • 019_obiekt.jpg

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku uchwałą 
nr XXXVIII/150/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 września 2017 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09.10.2018 r. do 31.10.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15,
18-200 Wysokie Mazowieckie, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 24 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta: http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie odbędzie się w dniu 15.10.2018r.
w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w pok. nr 20 o godz. 1300.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta na adres: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. opatrzone tematem: „Uwagi do planu Jagiellońska” w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2018r.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 14.11.2018r.

Na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – plan Jagiellońska”.

Osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie  ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój nr 24 w godzinach pracy Urzędu.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

 

Burmistrz Miasta

Wysokie Mazowieckie

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW