Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Wysokie Mazowieckie gospodarzem Wojewódzkiej Rady Programowej OHP

OHPW sali konferencyjnej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, 22 czerwca 2017 r.  odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP.

Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym Wojewódzkiego Komendanta OHP w realizacji przydzielonych mu zadań, wynikających z przepisów regulowanych przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej, zgodnie z przyjętymi strategiami województwa, potrzebami i planami rozwoju, obranymi kierunkami i perspektywicznymi celami, uwzględniającymi zakresy zadań przypisanych instytucjom reprezentowanym przez członków Rady. Do udziału w Radzie zapraszani są przedstawiciele samorządu oraz instytucji i organizacji pracujących w województwie na rzecz młodzieży.

 

Po powitaniu gości przez Komendanta Wojewódzkiego OHP Adama Krzysztofa Romatowskiego, posiedzenie otworzył i prowadził Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, będący Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Programowej OHP.

Zgodnie z porządkiem obrad, działalność Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wysokiem Mazowieckiem przedstawiła doradca zawodowy – Magdalena Sasinowska. Następnie Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko, zaprezentował specyfikę i walory miasta oraz formy współpracy samorządu z OHP. Reforma systemu edukacji w odniesieniu do OHP, była tematem omawianym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Jadwigę Szczypiń. Kolejnym punktem posiedzenia była oferta edukacyjno-wychowawcza w kontekście rekrutacji do jednostek  opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/18, oraz zmiany w systemie oświaty przedstawiona przez Ewę Kosińską – koordynatora Podlaskiej WK OHP w Białymstoku. Kierownik OSiW w Wasilkowie Beata Bratumił zapoznała zebranych z rolą Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie w rozwoju społecznym i zawodowym młodzieży.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę m.in. na brak pracowników w niektórych zawodach, szczególnie w budownictwie i odpowiednim szkoleniu, zgodnym z zapotrzebowaniem na rynku pracy oraz  pomocy dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby z OHP. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Programowej OHP – Wojewoda Bohdan Paszkowski zaprezentował projekty dwóch uchwał, które zostały poddane głosowaniu i decyzją wszystkich obecnych na posiedzeniu przyjęte.

Na koniec wystąpień głos zabrał Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który podziękował wszystkim za liczne przybycie, a Jarosławowi Siekierko za zaproszenie do  Wysokiego Mazowieckiego.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW