Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Szkoła muzyczna I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła muzycznaWychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia uzdolnionego muzycznie, samorząd miasta Wysokie Mazowieckie poczynił starania w kierunku utworzenia szkoły muzycznej.

W czerwcu 2015 roku rada miasta podjęła uchwałę  w sprawie  zamiaru utworzenia szkoły muzycznej I stopnia, a burmistrz miasta wystąpił  z prośbą do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na utworzenie tej szkoły w Wysokiem Mazowieckiem, zapewniając jednocześnie o spełnieniu niezbędnych warunków do funkcjonowania tego typu placówki artystycznej.

 

W następstwie trwającej procedury, 8 września 2015 roku przyjęliśmy wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Północno -Wschodniego w Olsztynie, który przeprowadził postępowanie opiniodawcze dotyczące zagwarantowania przez organ prowadzący bazy dydaktycznej, instrumentarium, środków dydaktycznych, wyposażenia biblioteki szkolnej, a także zagwarantowania wykfalifikowanej kadry pedagogicznej.

W rezultacie wniosek miasta został oceniony pozytywnie, w efekcie czego podpisane zostało w dniu 15 października 2015 r. porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie wyrażające zgodę na utworzenie i prowadzenie z dniem 1 września 2016 roku szkoły muzycznej I stopnia.

Siedzibą szkoły muzycznej będzie budynek gimnazjum. Następny etap, to podjęcie przez radę miasta uchwały w sprawie utworzenia szkoły muzycznej i nadanie jej statutu.   

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW