Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Absolutorium burmistrza Wysokiego Mazowieckiego

absolutoriumAbsolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2016, przejęcie zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę gminy Klukowo oraz zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Szkół, były głównymi punktami obrad czwartkowej XXXV Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Na Sesji 29 czerwca 2017 roku, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 r. Pozytywnie o wykonaniu miejskiego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miasta, a także 100% radnych, głosowało za udzieleniem absolutorium dla burmistrza Jarosława Siekierko. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie udzieliła absolutorium burmistrzowi.

 

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Burmistrza Miasta. Ubiegłoroczne dochody miasta wyniosły : na planowane dochody budżetowe w kwocie 40 784 879 zł , wykonanie wyniosło 41 298 040,96 zł, co stanowi 101,3% wykonania planu. Na plan wydatków budżetowych w kwocie 38 802 087 zł, wykonanie wyniosło 35 011 853,17  zł, co stanowi 90,2 % wykonania planu. W swoim wystąpieniu Burmistrz podziękował Radnym za współpracę i udzielone poparcie. Podziękowanie skierował także do pracowników Urzędu Miasta i dyrektorów podległych jednostek.

Kolejnym punktem obrad, było podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Klukowo zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którego warunki określone są w podpisanym porozumieniu międzygminnym. Wójt Gminy Klukowo wystąpił do Przewodniczącego Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z prośbą o przejęcie przez miasto Wysokie Mazowieckie zarządzania urządzeniami zaopatrzenia w wodę, które stanowią własność  Gminy Klukowo. Prośbę uzasadnił tym, że spółka zajmująca się utrzymaniem wodociągu, z dniem 1 lipca br. ulega rozwiązaniu, a gmina nie jest w stanie sama prowadzić to zadanie. Miasto Wysokie Mazowieckie będzie wywiązywać się z porozumienia poprzez ZWKiEC Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100 % udziałów. Ustalono, że Spółka na swój koszt będzie dokonywała bieżących napraw i konserwacji oddanych do używania urządzeń wodociągowych, natomiast należności z tytułu dostawy wody stanowić będą przychód Spółki. Ceny i stawki opłat za dostawę wody w okresie pierwszych 18 miesięcy  porozumienia zostały ustalane przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie, natomiast w kolejnych latach, stawki uchwalane będą przez Radę Gminy Klukowo. Porozumienie zostało zawarte na 10 lat. Należy wspomnieć, że ZWKiEC Spółka z o.o. realizuje  podobne zadania już wcześniej przejęte przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie w gminie Zambrów i gminie wiejskiej Wysokie Mazowieckie.

W związku ze zmianami oświatowymi, na terenie miasta z dniem 1 września 2017 roku, w skład Miejskiego  Zespołu Szkół  wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, przekształcona z dotychczasowego gimnazjum oraz Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopni. Strukturę organizacyjną zespołu określa wprowadzony statut, natomiast obwód publiczny szkoły podstawowej, precyzuje ulice i wsie, które należą do tej szkoły.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW