Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 21 zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Syreny alarmowe 17 września

syreny alarmoweWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 17 września 2017 r., jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa podlaskiego uruchomią syreny alarmowe. Upamiętnienie 78 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania.

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

 

Dr Stanisław Krajski – gościem Klubu Miłośników Historii

Klub Miłośników Historii zaprasza na spotkanie 24.09.2017 r. (niedziela) o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Wykład wygłosi dr Stanisław Krajski – historyk filozofii, publicysta, nauczyciel akademicki, autor wielu książek dotyczących masonerii. Temat spotkania: „Nowe fakty związane z objawieniami w Fatimie.” Zapraszamy. Wstęp wolny!

Czytaj więcej: Dr Stanisław Krajski – gościem Klubu Miłośników Historii

Aktywne przejście

                           

 

Z końcem sierpnia br. na ulicy Jagiellońskiej, przy Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem działa drugie aktywne przejście dla pieszych. Inwestycja pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy  ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” powstała przy dofinansowaniu 30 tys. zł z MSWiA, w ramach realizacji

Czytaj więcej: Aktywne przejście

Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

Jeżeli jesteś osobą zdrową fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski, zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski – tam dowiesz się jak wstąpić do jednostek obrony terytorialnej.

Czytaj więcej: Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu miasta na 2018 rok

Stosownie do §1 Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr LII/215/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku informuję iż radni, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy miasta mogą składać wnioski do projektu budżetu.

Wnioski należy składać pisemnie do dnia 30 września 2017 roku do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie .

Wnioski złożone po wskazanym terminie będą rozpatrywane w toku wykonywania budżetu.

Projekt budżetu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

Folder promocyjny dotyczący tradycji kulinarnych obszaru LGD "Brama na Podlasie"

Dorobek kulinarny to jeden z ważnych elementów dziedzictwa każdego obszaru. Działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie" (LGD BnP) nakierowane są na ocalenie od zapomnienia tradycji kulinarnych, starych receptur czy zwyczajów. Bogato zakorzeniona tradycja kulinarna i nasza podlaska gościnność to istotny element naszego krajobrazu. Produkty lokalne obszaru LGD BnP są również uatrakcyjnieniem wielu spotkań rodzinnych, częścią naszej kultury (wesela, chrzciny). Nieodzowne jest podejmowanie działań zmierzających do identyfikacji i promocji tychże produktów. Konsekwencją tego będzie ocalenie od zapomnienia i przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy na temat dziedzictwa kulinarnego.

Czytaj więcej: Folder promocyjny dotyczący tradycji kulinarnych obszaru LGD "Brama na Podlasie"

Letni koncert przy fontannie

koncert

Czytaj więcej: Letni koncert przy fontannie

Przebudowa dworca PKS

DworzecZe względu na zły stan techniczny i wizualny budynku dworca PKS i przyległego terenu, burmistrz miasta podjął decyzję o jego przebudowie. W trakcie opracowywania jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie, do  którego budynek dworca wraz z terenem przyległym został zgłoszony przez mieszkańców, jako wymagający remontu. Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę  i adaptację budynku dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Wpłynęło 5 ofert: najtańsza na kwotę 119 925,00 zł, najdroższa na kwotę 253 354,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wybrano najtańszą ofertę Biura Projektowego Przemysława Borys z Wysokiego Mazowieckiego. W lipcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW