Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy w znaczący sposób zmieniły zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.Na mocy znowelizowanych przepisów odpady komunalne mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Zarówno regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych jak też regiony gospodarki odpadami zostały określone przez Sejmik Województwa Podlaskiego w przyjętych w dniu 21 czerwca 2012 r. uchwałach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” oraz w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

 

Na mocy tych uchwał Województwo Podlaskie zostało podzielone na cztery regiony zagospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach których funkcjonuje 7 regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Władze Miasta, mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności między regionalnymi instalacjami, zaproponowały stworzenie z obszaru Województwa Podlaskiego jednego regionu zagospodarowania odpadami. Rozwiązanie to przyczyniłoby się do obniżenia stawek za przyjęcie odpadów w zmuszonych do konkurencji instalacjach, co w efekcie skutkowałoby możliwością ustalenia niższych stawek za odbiór odpadów od mieszkańców. Propozycja ta została jednak odrzucona. W efekcie została stworzona sytuacja, w której gminy będą woziły odpady komunalne do instalacji oddalonych o ponad 60 kilometrów, gdy bliżej (w ramach innego regionu) znajduje się inna regionalna instalacja. W naszym regionie przykładem takich samorządów są: Łapy oraz Tykocin.

Składowisko obsługujące dotąd miasto Wysokie Mazowieckie zostało zakwalifikowane jako składowisko zastępcze z możliwością składowania odpadów tylko i wyłącznie w przypadku awarii lub braku możliwość przyjmowania odpadów w regionalnych instalacjach. Władze Miasta nie zgadzały się z taką rolą naszego składowiska już na etapie przygotowywania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Opiniując projekt tego dokumentu zgłosiły uzasadnioną społecznie oraz ekonomicznie prośbę o umożliwienie zapełnienia takich składowisk. Postulat ten został jednak odrzucony.

Na podstawie nowych rozwiązań ustawowych Miasto Wysokie Mazowieckie będzie zobowiązane do przeprowadzenia przetargu, w ramach którego zostanie wyłoniony podmiot odbierający odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych. Z podmiotem tym Gmina Miejska podpisze stosowną umowę regulującą podstawowe zasady odbioru odpadów. W przetargu tym swoją ofertę złożyć musi również Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ponieważ Miasto nie może jej powierzyć tego zadania w trybie bezprzetargowym pomimo, iż zdecydowaną większość innych zadań własnych Miasta może być w ten sposób zlecana.

Andrzej Stypułkowski
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW