Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem realizuje działania w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem"

Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację dodatkowych zajęć dla 399 uczniów (183K, 216M), wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 36 nauczycieli (33K, 3M) zatrudnionych w ww. szkole w terminie do 30.06.2020r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 974 912,54 PLN

 

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
• Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze
• Zajęcia rozwijające z przyrody
• Zajęcia rozwijające z j.angielskiego
• Zajęcia rozwijające z j.rosyjskiego
2. Rozwój kompetencji cyfrowych
• Zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV-VI
• Nauka programowania dla uczniów klas I-III
3. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
4. Kompleksowy program wspomagający szkołę w procesie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Wyposażenie gabinetu terapii pedagogicznej
• Szkolenie nauczycieli „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi"
• Konsultacje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Indywidulane zajęcia terapeutyczne
• Zajęcia uspołeczniające
• Indywidualne zajęcia logopedyczne
• Zajęcia rozwijające kompetencje językowe uczniów z opiniami PPP
• Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
5. Doskonalenie kompetencji zawodowych
nauczycieli
• Szkolenie nauczycieli z zakresu TIK
• Szkolenie nauczycieli z zakresu programowania
6. Wyposażenie pracowni do nauk przyrodniczych
7. Wyjazdy edukacyjne dla uczniów
• Wyjazd do Narwiańskiego Parku Narodowego
• Wyjazd do Centrum Przyrodniczego UwB
• Wyjazd na Obóz Językowy w ramach zajęć z j.angielskiego
• Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

 

Więcej na stronie szkoły

 

Załączniki:
Pobierz plik (broszura Sp nr 1 Wys Maz.pdf)broszura Sp nr 1 Wys Maz.pdf[ ]203 kB

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW