Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Rozbudowa drogi krajowej nr 66

Droga 66Podczas oddania do użytku kolejnego odcinka drogi ekspresowej S8 – obwodnicy Zambrowa do Mężenina, w dniu 22 grudnia 2016 roku zapadły również ważne sprawy dla miasta Wysokie Mazowieckie.

W uroczystościach otwarcia piętnastokilometrowego odcinka trasy, która stanowi fragment drogi ekspresowej S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, wzięli m.in. udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, wiceminister rozwoju Witold Słowik oraz dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski oraz parlamentarzyści i samorządowcy.

Wiceminister Jerzy Szmit jeszcze przed przecięciem wstęgi, poinformował o zatwierdzeniu programów inwestycyjnych dla kolejnych projektów drogowych na Podlasiu. Do realizacji podpisał następujące zadania:

- przebudowę drogi krajowej nr 8 Korycin – Augustów wraz z obwodnicami Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów;

- budowę mostu przez rzekę Jabłonkę na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Zambrów,

- rozbudowę drogi krajowej nr 66 – przejście przez Wysokie Mazowieckie. Tą ostatnią inwestycję podpisał tego samego dnia w siedzibie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, na którą zostały zabezpieczone środki w wysokości 22,6 mln zł.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko od wielu lat czynił starania zmierzające do rozbudowy drogi krajowej nr 66 na odcinku przebiegającym przez Wysokie Mazowieckie, który obejmuje ulicę Zambrowską i 1 Maja. Fatalny stan  nawierzchni drogi i chodników głównych ulic w mieście, budził jego zaniepokojenie, a problemem tym starał się zainteresować  zarządcę  drogi – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zwieńczeniem starań będzie rozbudowa tej drogi na odcinku 4 km od ronda na ulicy Zambrowskiej do miejscowości Mystki Rzym. Wiceminister Jerzy Szmit podczas wizyty w Wysokiem Mazowieckiem  zatwierdził inwestycję ważną dla   naszego miasta i przekazał na ręce Dyrektora GDDKiA  Krzysztofa Kondraciuka do realizacji. Inwestycja rozpocznie się od opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu Burmistrz Miasta zawarł porozumienie z Dyrekcją GDDKiA Oddział w Białymstoku w sprawie przygotowania i finansowania przedsięwzięcia, w którym Miasto oświadcza, że jest inicjatorem przedsięwzięcia, przeprowadzi procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji, w której będzie uczestniczył przedstawiciel GDDKiA oraz pokryje koszty jej wykonania. Opracowanie dokumentacji nastąpi w 2017 roku, natomiast  realizacja inwestycji rozpocznie się w 2018 roku.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS 


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW