Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 30 maja 2018

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLV Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu  30 maja  2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 8. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych miasta stanowiących własność miasta oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 9. Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej za 2017 rok.
 10. Zapoznanie z informacją dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Z poważaniem

Józef Sokolik

Przewodniczący Rady Miasta

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW