Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 26 lutego 2016

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVIII Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Przyjęcie informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/57/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów reprezentujących miasto Wysokie Mazowieckie w organach stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne:

a)  Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 roku.

b)  Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Wysokie Mazowieckie za lata 2014-2015.

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Z poważaniem

Józef Sokolik
Przewodniczący Rady Miasta

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW