Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 28 marca 2017

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXII Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu  28 marca  2016 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności ZGM za 2016 rok oraz z planami finansowo rzeczowymi  ZGM na 2017 rok.
 6. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Miejskiej Pływalni „Wodnik” w 2016 roku.
 7. Zapoznanie z informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok.
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 10. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania  „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500”
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Z poważaniem

Józef Sokolik
Przewodniczący Rady Miasta

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW