Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

działki Miasto Wysokie Mazowieckie dysponuje  nieruchomościami  gruntowymi  położonymi przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Więcej informacji  można  uzyskać w pokoju nr 25 (II piętro) Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie lub telefonicznie pod nr 86 275 23 79

Prawa człowieka we współczesnym świecie

utw6 maja 2019 r. studenci UTW wysłuchali wykładu sędziego Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem  p. Krzysztofa Kozłowskiego na temat: „ Prawa człowieka i   ich realizacja we współczesnym świecie”.

Na wstępie wyjaśnił pojęcie „ prawa człowieka”: to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek, itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich, jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.

 

Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach:

 • każda władza jest ograniczona,
 • każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza,
 • każda jednostka może się domagać od państwa ochrony jej praw.

Prawa człowieka funkcjonują we współczesnym świecie od 1948 r. , kiedy to przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Opisano listę praw człowieka, która ciągle jest rozbudowywana. Prawa człowieka można podzielić na kilka kategorii:

 • prawa obywatelskie i polityczne ( prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, , prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do prywatności, prawo do swobodnego przemieszczania się, prawo do zrzeszania się i pokojowego gromadzenia się, prawo do udziału w życiu publicznym, wolność wyznania oraz wyrażania własnych poglądów, wolność od tortur i niewolnictw);
 • prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne ( prawo do pracy, wolności przynależne związkom zawodowym, prawo do życia na godnym poziomie, prawo do opieki medycznej, prawo do edukacji oraz do udziału w życiu kulturalnym );
 • prawa indywidualne i kolektywne.

Muszą być odpowiednie narzędzia do realizacji tych praw. Nasza konstytucja uwzględnia wszystkie te prawa. Sądy ( niezależne i niezawisłe ) – to miejsca, gdzie można o prawach człowieka rozstrzygać, je wdrażać, realizować. W sprawach konfliktu państwo a obywatel orzekają : Rada Praw Człowieka przy ONZ, Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Niestety w naszych czasach zauważamy łamanie i nieprzestrzeganie praw człowieka w różnych regionach świata. Nad procesem przestrzegania praw człowieka czuwają organizacje międzynarodowe. W Polsce obywatele mogą zgłaszać naruszenie swoich praw do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich lub poszczególnych rzeczników, którzy zajmują się konkretnymi dziedzinami praw: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Konsumenta, Rzecznik Praw Pacjenta.

Głos w dyskusji zabrali: Stanisław Chmielewski i Zbigniew Kaczanowicz, wykładowca bardzo obszernie odpowiadał na różne niejasności związane z polskim sądownictwem .

Pomimo wielu osiągnieć międzynarodowych w dziedzinie ochrony praw człowieka  , role wiodącą w gwarancji wprowadzania ich w życie odgrywa prawo wewnętrzne państw i ich systemy.

Relacja, Alicja Chmielewska

Zdjęcia, Zbigniew Kaczanowicz

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW