Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem podsumował V rok działalności

Walne zebranie UTWW związku z zakończeniem V roku działalności Stowarzyszenia UTW, odbyło  się w kawiarni MOK w Wysokiem Mazowieckiem Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia UTW,  zorganizowane  przez Zarząd w dniu 27. 01. 2014 roku.

Otwarcia obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego dokonała, o godzinie 17.00,  Prezes Zarządu UTW Marianna Kaczanowicz, która  powitała  przybyłych Gości i innych uczestników Zebrania.

 

Następnie wybrano sekretarza zebrania. Została nim, niezastąpiona w tej funkcji na walnych zebraniach, Pani Regina Garczyńska.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej i przyjęciu porządku obrad oraz  zatwierdzeniu regulaminu Walnego Zebrania, nadeszła pora na odczytanie protokółu, w którym stwierdzono, na podstawie listy obecności, że stan frekwencji Słuchaczy UTW, uprawnia do podejmowania uchwał i decyzji  podczas Zebrania, po czym rozpoczęło się  przedstawianie  sprawozdań.

Przed mównicą stanęła Prezes Zarządu – Pani Marianna Kaczanowicz, aby złożyć merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu UTW za V rok działalności. Przedstawione sprawozdanie zawierało szczegółową informację z działalności Uniwersytetu, opartą na realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia UTW.

Na szczególne podkreślenie zasługiwała tu ilość i tematyka wykładów.

W VI roku akademickim w obszarze współpracy z wyższymi uczelniami, z którymi Stowarzyszenie UTW posiada podpisane umowy, będą wdrożone nowe formy współdziałania.

Ze sprawozdania Prezes Zarządu można było usłyszeć, że  oprócz wykładów, słuchacze UTW rozwijali swoje zainteresowania w stałych sekcjach: języka angielskiego, komputerowej, rehabilitacyjno - ruchowej,  kulturalno - oświatowej i pływackiej. Ponadto, w ramach zajęć warsztatowych, Seniorzy doskonalili swoje umiejętności z zakresu opieki nad swoimi wnukami oraz poznali  i praktycznie przećwiczyli kanon dobrej  fotografii.

Jako uzupełnienie zastosowanych form działalności UTW należy wymienić udział w konkursach rejonowych i wojewódzkich, w których Słuchacze prezentowali swój dorobek z dziedziny kultury. Organizowane były także  liczne imprezy   kulturalno - rozrywkowe, rekreacyjne i turystyczne dla ogółu  Słuchaczy.

Działalność UTW w 2013r. została szczegółowo przedstawiona w prezentacji multimedialnej, którą opracowały  i przedstawiły studentki: Teresa Ostrowska i Krystyna Brzoska.

Przedstawione sprawozdanie przez Prezes Kaczanowicz uzupełniła liczbami, z planu  finansowego  i jego  realizacji, Pani Danuta Nowicka - Skarbnik Zarządu UTW.

Następne sprawozdanie dotyczyło działalności Komisji Rewizyjnej  w V roku funkcjonowania UTW. Złożyła go Pani Teresa Sokołowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W swoim sprawozdaniu wykazała dbałość, przez Zarząd, o prawidłową realizację planu działania  Uniwersytetu  w  mijającym roku akademickim. Należy zauważyć, że Komisja Rewizyjna dostrzegła również systematyczną, zaangażowaną pracę Zarządu i aktywność  grupy słuchaczy UTW.

W wyniku głosowania, wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone w uchwałach członków Walnego Zebrania.

Cykl tematycznych wystąpień zamknęło zaprezentowanie, przez Prezes i Skarbnika Zarządu,  propozycji programowej i finansowej na VI roku funkcjonowania UTW.

……Oj, działo się, działo wiele dobrego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem.  

Po wysłuchaniu sprawozdań i innych informacji, uczestnicy Zebrania, chętnie sięgnęli  po szklankę gorącej herbaty lub kawy oraz smaczne ciastko, upieczone  przez Panie z sekcji Kulturalno – Oświatowej.

Stanisław Sokołowski
Sekretarz UTW
 
 


  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS 


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW