Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UTW
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Zebranie odbędzie się w dniu  26.01.2015r. o godz.17:00 w kawiarni MOK ul. Ludowa 19

 

W przypadku braku wymaganej liczby członków zebranie odbędzie się w drugim terminie
tj. dn. 26.01.2015r. o godz. 17:30

Porządek :

1.Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego.

2. Wybór Prezydium Walnego  Zebrania.

3. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania  Sprawozdawczo –Wyborczego.

6. Sprawozdanie Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej  stwierdzającej prawomocność obrad. 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2012 2014 - sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  UTW za okres sprawozdawczy 2012 - 2014   UTW   

9. Dyskusja.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu UTW za okres sprawozdawczy 2012 - 2014  

-  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu UTW  za okres sprawozdawczy 2012 - 2014

-  zatwierdzenia sprawozdania  Komisji Rewizyjnej UTW za okres sprawozdawczy 2012 – 2-14

- udzielenia absolutorium Zarządowi UTW za okres sprawozdawczy 2012 - 2014

11. Wybory członków Zarządu UTW i Komisji Rewizyjnej  na kadencję 2015 – 2017 – podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie zmian w Statucie UTW - podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie kierunków działania i ofertę programową  na VII rok działalności UTW- podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie:propozycji planu finansowego Zarządu UTW na 2015r - podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie  wniosków zgłoszonych  przez członków UTW i  podjęcie uchwały.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.

Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zebrania, będą wyłożone do wglądu słuchaczy UTW w biurze Zarządu UTW w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00 i czwartki w godz. 10.00 – 12.00, na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

Jednocześnie Zarząd UTW informuje, że wszystkim słuchaczom UTW przysługuje prawo do zapoznania się z w/w materiałami oraz regulaminem obrad Walnego Zebrania.

Zarząd UTW

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS 


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW