Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Inauguracja XIV semestru UTW

InauguracjaPrezes UTW Marianna Kaczanowicz powitała przybyłych na uroczystość :

gości: Jarosława Siekierko burmistrza miasta, Małgorzatę Sałęga dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury, prof. dr hab. Dorotę Rembiszewską

członków wspierających: Wojciecha Brzozowskiego, Szymona Buczyńskiego, Mirosława Gregorczuka

oraz studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

Następnie przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności UTW w poprzednim semestrze. Przypomniała, że w VII roku działalności Uniwersytet rozpoczął współpracą z Fundacją Ziemia i Ludzie, w wyniku której odbył się wykład  na temat ocieplenia klimatu, sadzenie lasu z udziałem gimnazjalistów, warsztaty ekologiczne. Realizowane jest również zadanie w ramach rządowego programu ASOS pn. Nowy model seniora XXI w. Jesteśmy w trakcie realizacji zadania publicznego pn. Aktywny i sprawny senior. Nasz uniwersytet włączył się w obchody 40 lecia Ruchu UTW. Współpracujemy z przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli, MOK, policją , strażą miejską i pożarną. Duże znaczenie w zakresie poziomu kształcenia ma współpraca z uczelniami wyższymi: PWSIiP, Uczelnią Jańskiego oraz z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Wykład inauguracyjny w ramach rządowego programu ASOS pt. „Przemiany społecznoadministracyjne na północnym Podlasiu a dynamika zmian językowych” wygłosiła prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska pracownik Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie. Stwierdziła, iż w krajobrazie wsi i małych miast Podlasia zaszły i ciągle zachodzą wielkie zmiany. Gospodarstwa przekształcają się w wyspecjalizowane przedsiębiorstwa produkcyjne. Dopłaty bezpośrednie, dotacje z Unii Europejskiej wpłynęły na radykalną przemianę krajobrazu. Niewątpliwie na postęp wsi i małych miast północnego Podlasia wpłynęła także duża migracja zarobkowa do USA, krajów Europy Zachodniej w latach 80 i 90 XX w. Te wszystkie przeobrażenia znacząco wpłynęły na zmiany w systemie gwarowym. Jeśli chodzi o słownictwo, to możemy dostrzec kilka tendencji , które wydają się na tym etapie rozwoju oczywiste. Prowadząca wykład wymieniła zaobserwowane tendencje związane z przemianami słownictwa, podała też wiele ciekawych przykładów z własnych badań naukowych przeprowadzonych w okolicach naszego miasta. Przedstawione sygnały zmian językowych pokazują wyraźnie, że gwary na północnym Podlasiu zanikają powoli, systematycznie, choć nierównomiernie na wszystkich poziomach. Mimo istotnych zmian w systemie gospodarowania zachowuje się specyfika języka lokalnego, która w dobie globalizacji, unifikacji daje nadzieję na utrzymanie się poczucia tożsamości lokalnej, niepowtarzalności i uroku tego, tak interesującego nie tylko pod względem językowym, zakątka naszego kraju.

Po wykładzie głos zabrał burmistrz miasta Jarosław Siekierko, który wyraził swoje zadowolenie z bardzo ciekawej pracy i osiągnięć studentów UTW, życzył kolejnych sukcesów i owocnej pracy w kolejnym semestrze.

Na zakończenie wystąpił 3 osobowy zespół studentek UTW (Krystyna Nadolna, Cecylia Dąbrowska i Anna Werpachowska) z bardzo ciekawym programem artystycznym pt. „Wspomnienie lata”.

Uroczystość zakończyła się miłym spotkaniem towarzyskim przy herbatce i cieście przygotowanym przez sekcję kulturalno – oświatową.

Alicja Chmielewska

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW