Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Inauguracja VIII roku akademickiego

Inauguracja15.02.2016 r. o godz. 17.00 w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się inauguracja VIII roku akademickiego UTW.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.

Prezes UTW Marianna Kaczanowicz powitała przybyłych gości: dr Katarzynę Winiecką - pracownika naukowego Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku, pełnomocnika rektora ds. marketingu Uczelni Jańskiego w Łomży dr Jarosława Klimaszewskiego , burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie – Jarosława Siekierko, dyrektora szpitala – Stanisława Bielskiego, leśniczego leśnictwa Trzeciny – Wiesława Stanisławskiego, dyr. MOK – Małgorzatę Sałęga, w-cę dyr. ZSZ – Marię Gąsowską, dyr. Szkoły Podstawowej – Małgorzatę Koc, dyr. Przedszkola nr 1 – Elżbietę Grabińską, dyr. Przedszkola nr 2 – Iwonę Mojkowską, członków wspierających UTW: psycholog Teresę Bazyluk, Wojciecha Brzozowskiego, nauczycieli: Katarzynę Bartłomiejczuk, Przemysława Uszyńskiego.

W swoim wystąpieniu prezes UTW złożyła sprawozdanie z działalności uniwersytetu za VII rok, przedstawiła ofertę programową na następny rok, aby studenci UTW mogli dalej realizować swoje pasje i zamierzenia. VIII rok działalności UTW został otwarty, wszyscy odśpiewali „Gaudeamus”.

Wykład inauguracyjny pt. „Osoby starsze jako klienci i konsumenci” wygłosiła dr Katarzyna Winiecka. Na początku wyjaśniła, dlaczego wybrała taki temat. Stwierdziła:

 • Polska jest społeczeństwem starzejącym się,
 • zmienia się postrzeganie procesu starzenia się, starości i osób w podeszłym wieku,
 • Polska jest społeczeństwem konsumpcyjnym.

Wnioski z prognoz :

 • wzrastająca liczba seniorów – potężne wyzwanie dla oferujących dobra i usługi konsumpcyjne,
 • siła nabywcza seniorów rośnie coraz bardziej, zarówno w odniesieniu do usług, życia codziennego, domów spokojnej starości, jak i towarów i usług luksusowych, zwłaszcza w branży zdrowotnej, motoryzacyjnej, gastronomicznej i turystycznej.

Stereotypowe postrzeganie seniorów jako klientów – konsumentów:

 • grupa konsumentów o niskich dochodach,
 • w sposób umiarkowany skłonni do aktywnego gospodarowania swoimi dochodami na rynku,
 • osoby o silnych przyzwyczajeniach i konserwatywnym podejściu do konsumpcji,
 • konsumenci niepodatni na wpływ reklamy, nie zainteresowani nowościami rynkowymi,
 • przy podejmowaniu decyzji zakupowych potrzebują więcej czasu, oczekują szczegółowych informacji, często ostatecznie rezygnują z zakupu.

Zagrożenia: dyskryminacja seniorów, bo są „czasochłonni”, nieuwzględnianie potrzeb osób starszych, gubi ich nadmierna ufność, rzadko składają reklamacje, wykluczenie cyfrowe, seniorzy nie są często odbiorcami docelowymi wielu usług: e–handel, e–zdrowie, e-bankowość, e–administracja.

Zdarzają się sporadyczne przypadki łamania stereotypów, np.: seniorka – modelka , senior – maratończyk.

Po wykładzie zebrani zaśpiewali „Hymn studentów UTW”.

Prezes poprosiła o wystąpienia gości. Pierwszy zabrał głos dr Jarosław Klimaszewski, życzył wszystkim żakom zdrowia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, aby nauka przyniosła nowe, ciekawe doznania i przeżycia. Burmistrz podkreślił, iż cieszy się z licznego grona studentów, którzy ze sobą pięknie współpracują, biorą udział w różnych zajęciach, wyjeżdżają na wycieczki, do teatru, opery. W imieniu samorządu życzył jak najlepszego zdrowia, radości ze spotkań w gronie studentów, obiecał też pomoc w działalności UTW. Piękne życzenia gości studenci nagrodzili gromkimi oklaskami. Prezes podziękowała wszystkim za wsparcie, pomoc, dzięki którym udaje się realizować bardzo ambitne zadania.

Kol. Krystyna Brzoska przedstawiła prezentację, w której zobrazowała przekrój działalności UTW w 2015 r.

Uroczystość zakończyła się wspólnym, bardzo miłym towarzyskim spotkaniem przy herbacie i pysznym cieście przygotowanym przez studentki.

Alicja Chmielewska

 

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja 2016 r..pdf)Prezentacja 2016 r..pdf[ ]10888 kB

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW