Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Widzę, wiem i działam dla klimatu

WycieczkaDnia 29.02.2016 r. grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem w ramach Akcji „Widzę, wiem i działam dla klimatu”, udała się na wycieczkę, w programie której było zwiedzanie: Stacji Uzdatniania Wody, Kotłowni Miejskiej oraz Oczyszczalni Ścieków w Wysokiem Mazowieckiem.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spotkania z prezesem Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Panem Andrzejem Michalskim. Dowiedzieliśmy się, jakie priorytety ekologiczne i kierunki działań biorą pod uwagę lokalne władze aby zapewnić właściwą ochronę środowiska naturalnego, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców.

 

Pan Stanisław Koszykowski, pracownik Stacji Uzdatniania Wody omówił proces uzdatniania wody pochodzącej ze studni głębinowej usytuowanej w Wysokiem Mazowieckiem. Dowiedzieliśmy się, na czym polega napowietrzanie, odmanganianie i odżelazianie wody. Stacja zaopatruje w bardzo dobrej jakości niechlorowaną wodę nie tylko miasto, ale i gminę Wysokie Mazowieckie. Obsługiwana przez Zakład Gmina wiejska Zambrów zaopatrywana jest z innych źródeł. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów wody pitnej.

Następnie zwiedziliśmy zmodernizowaną kotłownię, w której opalanie węglem kamiennym zastąpiono gazem ziemnym wysokometanowym GZ–50. O efektach ekologicznych poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza dowiedzieliśmy się od Pana Jerzego Kołakowskiego.

Redukcja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń wyniosła:

– dwutlenek siarki o 99,10% (o 42,97 Mg/rok)

– dwutlenek azotu o 78,60% (o 14,20 Mg/rok)

 –tlenek węgla o 99,40% (o 89,82 Mg/rok)

– dwutlenek węgla o 58,30% (o5529,90 Mg/rok)

– pył o 99,90% (o 43,34 Mg/rok)

Ponadto maksymalnie zmniejszono emisję związków fluoru, benzo q piren, dioxyn i furanów, które powstawały w wyniku spalania paliw stałych i są związkami rakotwórczymi.

Miejską Oczyszczalnię Ścieków zaprezentował Pan Tomasz Zdziarski. Dowiedzieliśmy się o sposobie postępowania ze ściekami: oczyszczaniem mechanicznym, biologicznym, przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów. Koszt inwestycji budowy Oczyszczalni Ścieków, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i renowacji głównego kolektora sanitarnego finansowanej z funduszy Unii Europejskiej łącznie wyniósł 23.044.443,25 zł netto, z czego miasto dołożyło ze środków własnych tylko 15%.

 

Podsumowanie wycieczki odbyło się w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury. Z udziałem prezesa ZWKiEC Sp. z o. o. Andrzeja Michalskiego i Tomasza Zdziarskiego, 21 studentów UTW obejrzało prezentację dotyczącą zwiedzanych obiektów, przedstawioną przez Pana Pawła Nurzyńskiego – Regionalnego Kierownika Sprzedaży firmy Per Aarsleff Polska Sp. z o. o.

Omawiane inwestycje mają ogromy wpływ na środowisko naturalne. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, osiągnięto bardzo dobre parametry ścieków oczyszczonych oraz bardzo dobre parametry wody pitnej. Miasto posiada jedną z najnowocześniejszych w naszym województwie stację uzdatniania wody. Wykonanie modernizacji kotłowni spowodowało redukcję zanieczyszczania powietrza atmosferycznego, przyczyniło się też do spowolnienia procesu globalnego ocieplenia klimatu co zapewnia mieszkańcom poprawę warunków życiowych.

 

EkoAnimatorzy UTW: Marianna Kaczanowicz i Krystyna Wódz oraz studenci serdecznie dziękują prezesowi ZWKiEC Sp. z o. o., Andrzejowi Michalskiemu za możliwość poznania nowoczesnych urządzeń proekologicznych w zwiedzanych obiektach, za zorganizowanie spotkania w MOK podsumowującego wycieczkę. Pracownikom ZWKiEC Sp. z o. o. dziękujemy za profesjonalne przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania urządzeń i ich korzystnego wpływu na warunki życiowe mieszkańców.

 

 Marianna Kaczanowicz, prezes UTW, EkoAnimator

 

 

Aktualności MOK

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS 


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW