Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Widzę, wiem i działam dla klimatu

WycieczkaDnia 29.02.2016 r. grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem w ramach Akcji „Widzę, wiem i działam dla klimatu”, udała się na wycieczkę, w programie której było zwiedzanie: Stacji Uzdatniania Wody, Kotłowni Miejskiej oraz Oczyszczalni Ścieków w Wysokiem Mazowieckiem.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spotkania z prezesem Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Panem Andrzejem Michalskim. Dowiedzieliśmy się, jakie priorytety ekologiczne i kierunki działań biorą pod uwagę lokalne władze aby zapewnić właściwą ochronę środowiska naturalnego, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców.

 

Pan Stanisław Koszykowski, pracownik Stacji Uzdatniania Wody omówił proces uzdatniania wody pochodzącej ze studni głębinowej usytuowanej w Wysokiem Mazowieckiem. Dowiedzieliśmy się, na czym polega napowietrzanie, odmanganianie i odżelazianie wody. Stacja zaopatruje w bardzo dobrej jakości niechlorowaną wodę nie tylko miasto, ale i gminę Wysokie Mazowieckie. Obsługiwana przez Zakład Gmina wiejska Zambrów zaopatrywana jest z innych źródeł. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów wody pitnej.

Następnie zwiedziliśmy zmodernizowaną kotłownię, w której opalanie węglem kamiennym zastąpiono gazem ziemnym wysokometanowym GZ–50. O efektach ekologicznych poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza dowiedzieliśmy się od Pana Jerzego Kołakowskiego.

Redukcja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń wyniosła:

– dwutlenek siarki o 99,10% (o 42,97 Mg/rok)

– dwutlenek azotu o 78,60% (o 14,20 Mg/rok)

 –tlenek węgla o 99,40% (o 89,82 Mg/rok)

– dwutlenek węgla o 58,30% (o5529,90 Mg/rok)

– pył o 99,90% (o 43,34 Mg/rok)

Ponadto maksymalnie zmniejszono emisję związków fluoru, benzo q piren, dioxyn i furanów, które powstawały w wyniku spalania paliw stałych i są związkami rakotwórczymi.

Miejską Oczyszczalnię Ścieków zaprezentował Pan Tomasz Zdziarski. Dowiedzieliśmy się o sposobie postępowania ze ściekami: oczyszczaniem mechanicznym, biologicznym, przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów. Koszt inwestycji budowy Oczyszczalni Ścieków, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i renowacji głównego kolektora sanitarnego finansowanej z funduszy Unii Europejskiej łącznie wyniósł 23.044.443,25 zł netto, z czego miasto dołożyło ze środków własnych tylko 15%.

 

Podsumowanie wycieczki odbyło się w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury. Z udziałem prezesa ZWKiEC Sp. z o. o. Andrzeja Michalskiego i Tomasza Zdziarskiego, 21 studentów UTW obejrzało prezentację dotyczącą zwiedzanych obiektów, przedstawioną przez Pana Pawła Nurzyńskiego – Regionalnego Kierownika Sprzedaży firmy Per Aarsleff Polska Sp. z o. o.

Omawiane inwestycje mają ogromy wpływ na środowisko naturalne. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, osiągnięto bardzo dobre parametry ścieków oczyszczonych oraz bardzo dobre parametry wody pitnej. Miasto posiada jedną z najnowocześniejszych w naszym województwie stację uzdatniania wody. Wykonanie modernizacji kotłowni spowodowało redukcję zanieczyszczania powietrza atmosferycznego, przyczyniło się też do spowolnienia procesu globalnego ocieplenia klimatu co zapewnia mieszkańcom poprawę warunków życiowych.

 

EkoAnimatorzy UTW: Marianna Kaczanowicz i Krystyna Wódz oraz studenci serdecznie dziękują prezesowi ZWKiEC Sp. z o. o., Andrzejowi Michalskiemu za możliwość poznania nowoczesnych urządzeń proekologicznych w zwiedzanych obiektach, za zorganizowanie spotkania w MOK podsumowującego wycieczkę. Pracownikom ZWKiEC Sp. z o. o. dziękujemy za profesjonalne przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania urządzeń i ich korzystnego wpływu na warunki życiowe mieszkańców.

 

 Marianna Kaczanowicz, prezes UTW, EkoAnimator

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW