Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Regionalizm jako istotny czynnik rozwoju miasta Wysokie Mazowieckie

07.03.2016 r. w kawiarni MOK odbył się wykład wygłoszony przez dr Tomasza Śmigielskiego, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

wykład 16 marcaNa początku przedstawił studentom UTW krótki rys historyczny regionalizmu na ziemiach polskich w okresie zaborów i Polsce międzywojennej. W gronie znakomitych regionalistów takich jak : Oskar Kolberg, Adam Chętnik, Stefan Żeromski, Aleksander Patkowski, wymienił również tych, którzy byli związani z naszym powiatem: Zygmunta Glogera, ks. Stanisława Jamiołkowskiego i Stanisława Dworakowskiego.

 

 

Prelegent scharakteryzował regionalizm jako pewną koncepcję ideologiczną, a zarazem ruch społeczny zmierzający do poznania i twórczego wykorzystywania wartości i sił tkwiących w małych zespołach społeczno – przestrzennych. Punktem wyjścia dla regionalisty jest odkrywanie własnej tożsamości miejsca. I tu wielką rolę powinna odegrać edukacja. Mówca podkreślił znaczenie działań Szkoły Podstawowej nr 1. Wymienił liczne inicjatywy, które z powodzeniem były realizowane w tej placówce oświatowej. Honorowy patronat starosty wysokomazowieckiego i burmistrza miasta podkreślił rangę wydarzeń kulturalnych. Wykładowca zaakcentował potrzebę istnienia i działań stowarzyszeń regionalnych na terenie miasta. Wspomniał o Towarzystwie Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie, które było dziełem przedwojennej inteligencji. Zaapelował o integrację miejscowej inteligencji celem budowania i rozwijania więzi międzyludzkich, bo tylko w grupie powstaje kultura lokalna. Podkreślił konieczność powstawania wydawnictw naukowych dotyczących historii miasta, regionu. Zachęcał studentów UTW do pisania wspomnień z minionego XX wieku, by została materialna pamiątka dla przyszłych pokoleń. Ważny dla regionalizmu jest emocjonalny stosunek do „małej ojczyzny”, gdyż nie zna on pojęcia „stania z boku”.

Na zakończenie spotkania wykładowca z okazji Święta Kobiet złożył wszystkim paniom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Zebrani studenci podziękowali gromkimi brawami za ciekawe wystąpienie i cenne wiadomości. Prezes UTW wręczyła statuetkę uniwersytetu i tomik poezji pt. „Impresje. Twórczość studentów UTW”

Alicja Chmielewska

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW