Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

UTWZarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

 w Wysokiem Mazowieckiem

serdecznie zaprasza CZŁONKÓW

 na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zebranie odbędzie się w dniu  23.01.2017r. o godz.17:00 w kawiarni MOK ul. Ludowa 19

W przypadku braku wymaganej liczby członków zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. dn. 23.01.2017r. o godz. 17:30

 

Porządek dzienny:

  1. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków UTW

  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania  Sprawozdawczego

  6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu  za VIII  rok działalności UTW+

  7. Sprawozdanie  finansowe Zarządu UTW za 2016 r.

  8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  w VIII  roku funkcjonowania UTW

 9. Dyskusja nad  przedłożonymi  sprawozdaniami

10. Podjęcie  uchwał w sprawie:

   -  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w VIII roku funkcjonowania UTW 

   -  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2016 rok

   -  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za VIII rok  funkcjonowania UTW

   - wyznaczenia w organizacji pełnomocnika do podpisywania umów z członkami Zarządu

11. Rozpatrzenie planu działania UTW  na IX rok funkcjonowania i podjęcie uchwały

12. Rozpatrzenie planu finansowego Uniwersytetu na 2017 rok i podjęcie uchwały

13. Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych przez członków UTW

14. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania   członków UTW

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Członków UTW o zapoznanie się z  materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zebrania. Materiały będą wyłożone do wglądu Członków UTW w biurze Zarządu UTW od 09. 01. 2017r. w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00  i czwartki w godz. 10.00 – 12.00.

Zachęcamy wszystkich Członków UTW do uczestnictwa w zebraniu. Wypowiedzi na temat pracy Zarządu mogą być czynnikiem wspierającym jeszcze lepszą działalność. Prosimy również o czynny udział w realizacji przedsięwzięć.

Zarząd UTW

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW