Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Dziedziczenie

UTW8 maja 2017 r. UTW gościł sędziego Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztofa Kozłowskiego, który wygłosił wykład pt. „Dziedziczenie, spadki, darowizny i testament”.

Dziedziczeniem nazywamy nabycie po osobie zmarłej majątku, ale także obowiązków majątkowych. Powołanie do spadku może nastąpić z ustawy (wg zasad wynikających z Kodeksu cywilnego) albo z testamentu (zgodnie z wolą spadkodawcy). W przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, dziedziczenie odbywa się na podst. ustawy.

 

Z ustawy można dziedziczyć cały majątek lub jego część. Dziedziczenie ustawoweco do całościspadku wystąpi wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy (w testamencie) albo, gdy żadna z osób, które powołał, nie będzie chciała (np. odrzuci spadek) lub nie będzie mogła być spadkobiercą (np. zostanie uznana za niegodną dziedziczenia). Ustawowe dziedziczenie co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy, albo gdy którakolwiek z kilku osób , które powołał do całości spadku , nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Krąg spadkobierców ustawowych i kolejność powoływania ich do dziedziczenia określają przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.poz.121)

Spadkobierca może spadek przyjąć lub odrzucić, bądź nie składać żadnegooświadczenia woli (w obecnym stanie prawnym obowiązującym od 18 października 2015 r. uznaje się wtedy, że przyjmuje on spadek z dobrodziejstwem inwentarza).

Spadkobiercami ustawowymi powołanymi w pierwszej kolejności do dziedziczenia są dzieci zmarłego i jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Jednak udział małżonka nie może być mniejszy niż jedna czwarta całości spadku.

Zachowek zabezpiecza interesy osób tak, by po śmierci spadkodawcy miały jakieś korzyści ze spadku, nawet jeśli zostały pominięte w testamencie. Zachowek należy się najbliższej rodzinie: zstępnym zmarłego, tzn. jego dzieciom, a jeśli one nie żyją, to ich dzieciom, wnukom, prawnukom, małżonkowi, rodzicom, ale tylko w przypadku, gdy byliby powołani do spadku z ustawy.

Testament może sporządzić każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat, lub po ukończeniu 16 lat zawarty związek małżeński). Aby testament był ważny, osoba, która go sporządza musi być w stanie świadomie i swobodnie podjąć tą decyzję i wyrazić swoją wolę. Istnieją trzy podstawowe sposoby sporządzania testamentu: testament notarialny, testament holograficzny(napisany własnoręcznie, podpisany i opatrzony datą), testament allograficzny (w obecności dwóch świadków spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie).

„Kodeks cywilny” stanowi, iż spadkodawca decyduje wprawdzie o udziale poszczególnych spadkobierców w masie spadkowej, ale już nie o jego konkretnych składnikach. W przypadku, kiedy spadkobiercy są zgodni, akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić notariusz (bez konieczności postępowania przed sądem). Przyjęcie lub odrzucenie spadku musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy po śmierci spadkodawcy. Każdą wątpliwość związaną z dziedziczeniem, najkorzystniej jest rozwiązywać korzystając z porady prawnika.

Po wykładzie studenci UTW obejrzeli bardzo ciekawy występ dzieci i rodziców z przedszkola nr1.

Alicja Chmielewska

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS 


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW