Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Inauguracja XVIII semestru UTW

UTW09.10.2017r -Inauguracja XVIII semestru UTW

Uroczystość rozpoczęła prezes UTW Marianna Kaczanowicz powitaniem gości:

 • pracownika Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradcę v-ce premiera Rady Ministrów – Stanisława Derehajło
 • wykładowcę – prof. nazw. dr Krystynę Kubik z PWSIiP w Łomży
 • starostę wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego
 • burmistrza miasta – Jarosława Siekierko
 • z-cę burmistrza – Ewę Konarzewską
 •  przewodniczącego Rady Miasta , dyr. CKZ – Józefa Sokolika
 • wójta gminy Wysokie Mazowieckie – Krzysztofa Krajewskiego
 • dyr. MOK – Małgorzatę Sałęga
 • dyr.  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych – Ryszarda Flanca
 • v-ce dyr. ZSZ– Marię Gąsowską
 • dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 – Małgorzatę Koc
 • dyr. Przedszkola nr 1 – Elżbietę Grabińską
 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 z opiekunem, Samorząd Uczniowski Miejskiego Zespołu Szkół z opiekunem, Samorząd Uczniowski ZSOiP z opiekunem, Samorząd Uczniowski ZSZ z opiekunem, Samorząd Uczniowski CKZ z opiekunem
 • Członków wspierających i sponsorów: Teresę Bazyluk, Wojciecha i Sebastiana Brzozowskich, Wiesława Stanisławskiego – leśniczego Leśnictwa Trzeciny, Szymona Buczyńskiego.

Równie serdecznie zostali powitani studenci UTW.

Prezes przedstawiła informację o działalności UTW w XVII semestrze.

Wykład inauguracyjny pt. „ Fenomen rozwoju miasta Wysokie Mazowieckie” wygłosiła prof. nazw. dr Krystyna Kubik. Teza wystąpienia brzmiała: „ Miasto Wysokie Mazowieckie jest konkurencyjne, innowacyjne i przyjazne dla rozwoju przedsiębiorczości jego mieszkańców” Głównym fenomenem miasta są jego mieszkańcy, którzy potrafią dbać o własne wartości religijne i lokalną tradycję, wspierają zadania i plany strategiczne i rozwojowe miasta, cechuje ich patriotyzm lokalny, honor, duma, dbałość o swoje, zamiłowanie do ładu i porządku, utożsamianie się z miastem, są społecznością zintegrowaną, angażują się w życie społeczne. Dużą rolę pełni lider miasta – burmistrz  i Rada Miasta.

Pani profesor podkreśliła, iż jest dumna z tego, że się tu urodziła i tu mieszkała. Stwierdziła, że należy się pokłon i podziękowanie wszystkim tym, którzy dbają o promocję miasta, aby ono się dalej rozwijało. To miasto jest naszą małą ojczyzną.

W podziękowaniu za niezwykle interesujący wykład słuchacze podziękowali gromkimi brawami i piękną wiązanką kwiatów.

W dyskusji zabrał głos przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który stwierdził, że mieszkańcy naszego miasta są wzorem dla innych, na pozytywnych wzorcach należy budować naszą ojczyznę.

Burmistrz miasta mówił, że jest to dla nas mieszkańców zaszczyt, że wspierają nas tacy ludzie, którzy są przyjaźnie nastawieni do naszej działalności, do miasta, które znalazło się w czołówce wśród miast w kraju. Podziękował studentom UTW za kolejne lata działalności, za piękną współpracę, życzył dużo zdrowia i kolejnych sukcesów.

Starosta podziękował za dotychczasowa pracę , życzył , aby z działalności UTW studenci czerpali satysfakcję.

Wójt gminy wyraził uznanie dla działalności uniwersytetu i życzył samych sukcesów w dalszej pracy.

Młodzież z ZSOiP  złożyła życzenia  z okazji rozpoczęcia pracy w kolejnym semestrze.

W części artystycznej uczniowie ZSZ zaprezentowali spektakl na podst. „Zemsty” Aleksandra Fredry. W podziękowaniu za ciekawą inscenizację, artyści i ich opiekunowie otrzymali upominki jako wyraz naszej wdzięczności za włożony trud i piękną współpracę.

Na zakończenie prezes UTW podziękowała sponsorom, młodzieży, nauczycielom i dyrekcji szkół, studentom UTW za pracę i uświetnienie uroczystości, gościom za przyjęcie zaproszenia i współpracę.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na tradycyjną herbatkę do kawiarni MOK.

Relacja, Alicja Chmielewska

Zdjęcia, Zbigniew Kaczanowicz, MOK

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Detektor burzowy Mrągowo LGD  PLIS  Biznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW