Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Absolutorium dla Burmistrza

absolutoriumPodczas XXXIX Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie VIII kadencji, w dniu 23 czerwca 2022 roku Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – już po raz 24 otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jest to wyraz akceptacji realizacji jego działań, przyczyniających się do rozwoju miasta i polepszających jakość życia jej mieszkańców. Działania te zostały zawarte w opracowanym za 2021 rok raporcie o sytuacji społeczno – gospodarczej miasta, stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w minionym roku.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta za 2021 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityk programów i strategii oraz uchwał rady miasta. W wyniku przeprowadzanego głosowania radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

 

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu absolutorium, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 r. Pozytywnie o wykonaniu miejskiego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Burmistrza Miasta. Ubiegłoroczne dochody miasta wyniosły:

Na planowane dochody budżetowe w kwocie 66 006 958,53 zł wykonanie wyniosło 69 035 961,22 zł, co stanowi 104,6 % wykonania planu.

Na plan wydatków budżetowych w kwocie 72 771 101,35 zł wykonanie wyniosło 67 067 867,99 zł, co stanowi 92,2% wykonania planu.

Na wydatki inwestycyjne w 2021 roku wydatkowano kwotę 20 524 306,33 zł, co stanowi 30,6% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Uczestniczących na sesji w chwili głosowania było 14 radnych, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Rada Miasta jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW