Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Pomnik Chrystusa Króla

PomnikBurmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko informuje, że na najbliższej sesji Rady Miasta, planowanej na 24 czerwca 2019 r. w porządku obrad przewiduje się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Chrystusa Króla.

Poniżej zamieszczamy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wizualizację pomnika i zagospodarowania przyległego terenu.

Inicjatorzy budowy Pomnika Chrystusa Króla:

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z Księdzem Dziekanem Ryszardem Niwińskim Proboszczem Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem przy poparciu Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie i Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

Nowo projektowany pomnik zlokalizowany będzie w Wysokiem Mazowieckiem na skwerze przy ul. 1 Maja i Ludowej. Inwestycja polega na budowie piedestału pomnika „Najświętszego Serca Pana Jezusa” wraz z eliptycznym placem pomnikowym i najbliższym otoczeniem.

Piedestałem pomnika będzie 13,5 tonowy głaz narzutowy posadowiony na żelbetowym fundamencie. Na piedestale zostanie zamocowana metalowa rzeźba
z przedstawieniem Pana Jezusa o wysokości 2,2 m. Wysokość pomnika wraz z figurą wyniesie 3,5 m.

Wokół pomnika projektuje się wykonanie reprezentacyjnego placu w kształcie elipsy. Na utwardzonym placu zostanie posadowionych 12 sześcianów granitowych pełniących funkcje siedziska oraz monolitu z inskrypcją nawiązującą do orędzi Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W ramach inwestycji zostaną wytyczone nowe chodniki oraz niewielki nasyp ziemny obsiany łąką kwiatową z nasadzeniami krzewów.

 

 

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia ……….2019 roku

w sprawie wzniesienia pomnika Chrystusa Króla

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019r poz. 506) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika Chrystusa Króla i usytuowanie go na skwerze przy ul. 1 Maja i Ludowej.

2. Lokalizację pomnika określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

Od wielu lat w parafiach całego kraju organizowane są Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Również w Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem od 2012 roku na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem trwa Wspólnota, która modli się w intencjach Kościoła, naszego miasta i całej Ojczyzny.

Widzimy obecnie w Świecie i w Polsce rozwijające się zjawisko prześladowań ludzi wierzących, podważania autorytetu Kościoła i jednocześnie zaszczepianie w społeczeństwie haseł bezbożnych i niemoralnych.

22 października 2013 roku w Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się Intronizacja w wymiarze społecznym, czyli przyjęcie Aktu Poświęcenia Miasta Wysokie Mazowieckie Jezusowi Chrystusowi Królowi. Dokonały tego Władze Miasta, Powiatu oraz Gminy a także poszczególne grupy społeczno-zawodowe i religijne. Po przyjęciu Intronizacji wielu mieszkańców miasta zauważyło, iż wszelkie kataklizmy, które dzieją się w Polsce a także na Podlasiu, omijają nasze piękne miasto.

W tym czasie powstał pomysł wybudowania pomnika Chrystusa Króla i usytuowania go w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Pomnik Chrystusa dającego Swoje Serce każdemu z nas, ma przybliżać postać Boga kochającego wszystkich ludzi zgodnie ze słowami pieśni (Ps. Dawid. aut. J. Kochanowskiego, Ps. 91  „Kto się w opiekę odda Panu swemu, A całym sercem szczerze ufa Jemu,Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga…”

Projektowany pomnik nawiązuje do dużego pomnika z Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie postać Chrystusa obejmuje swymi ramionami cały Świat.

Inicjatorzy opisanego wyżej pomnika postanowili, aby stał on w miejscu godnym, w centrum miasta, by mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego mogli jak najliczniej spotykać się z Chrystusem i doznawać Jego łask.

Inicjatorzy budowy Pomnika Chrystusa Króla:

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z Księdzem Dziekanem Ryszardem Niwińskim Proboszczem Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem przy poparciu Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie i Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników.

Opracowanie dokumentacji projektowej ujęte jest w budżecie miasta na 2019 rok.

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW