Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Wykorzystanie funduszy UE w minionej dekadzie - RANKING

WspólnotaW 22 numerze Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, został opublikowany najnowszy ranking : Wykorzystanie środków z UE w latach 2004 – 2014, opracowany przez Pawła Swianiewicz, profesora ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Julitę Łukomską, dziekana nauk ekonomicznych.

W kategorii miast powiatowych, Wysokie Mazowieckie zajęło 30 miejsce w kraju, na 267 pozycji w tej kategorii, z sumą 2190,70 zł na jednego mieszkańca. Jest to zadowalająca lokata, ponieważ inne miasta z naszego województwa  uplasowały się na dalszych lokatach, od 54.

 

Z uwagi na dziesięciolecie obecności Polski w Unii, redakcja pisma zdecydowała się na opublikowanie rankingu, który obejmuje cała dekadę. Przedstawia on wielkość pozyskanych funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w całym okresie 2004-2014. Dane do opracowania rankingu pochodzą ze sprawozdań budżetowych JST. Skala wykorzystania funduszy przez samorządy jest bardzo zróżnicowana, ale nie ma ani jednego, który przez całą dekadę nie skorzystałby z żadnej dotacji unijnej.

 Pozycja miasta w rankingu świadczy, że samorząd miasta Wysokie Mazowieckie wykorzystywał możliwości pozyskiwania unijnych środków jak najlepiej. To dzięki nim zostało zrealizowanych wiele inwestycji, które wpłynęły na poprawę jego funkcjonowania.  I tak w latach 2004-2007r. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie pozyskała środki na 3 inwestycje: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej  na Osiedlu XXX Lecia, (ul. Słowackiego, Skłodowskiej, Cicha, Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Tuwima, Bema); budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Południe oraz ul. Kościelnej i Ogrodowej oraz budowę krytej pływalni. Łącznie samorząd otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach ZPORR w wysokości ok. 8,2 mln zł. Pozwoliło to na zajęcie pierwszego miejsca w Województwie Podlaskiego pod względem kwoty dotacji w przeliczeniu na mieszkańca.

Od 2008r. miasto aplikowało o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach tego programu miasto zrealizowało następujące inwestycje: przebudowa dróg w centrum Miasta Wysokie Mazowieckie ( ul. 1000 Lecia, Cicha, Jagiellońska, Rynek Piłsudskiego, Mystkowska, cz. Długiej)  3 327 155,05 zł.; remont Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 397 986,09 zł.; infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w Mieście Wysokie Mazowieckie- 2 735 341,43 zł. ; poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie  575 507, 96 zł.; zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie 323 467,50 zł.; zastosowanie OZE jako źródła energii cieplnej w Miejskiej Pływalni "Wodnik" w Wysokiem Mazowieckiem  447 054,80 zł.; zastosowanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w obiektach edukacyjnych miasta.

W kolejnych latach, zakres robót jaki został przeprowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 obejmował projekt : zastosowanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami w następujących miejskich obiektach: dwóch przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum. Dofinansowanie łączne do tych inwestycji to 1,5 mln zł. Łącznie samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 9,3 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Tok inwestycyjny prowadzony przez ostatnich kilka lat pozwolił na 100% skanalizowanie miasta, przebudowę większości ulic, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, których sprzedaż w przetargach nieograniczonych zaczyna przynosić efekty ekonomiczne i finansowe dla miasta i jego mieszkańców.

To nie koniec starań wysokomazowieckiego samorządu na polu  pozyskiwania unijnych środków. W ostatnim czasie realizowana jest największa miejska inwestycja z dofinansowaniem funduszy unijnych, jest  to budowa komunalnej oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie. Dobiega końca zakres robót jaki przewidziany jest w ramach projektu i obejmuje on 3 zadania: modernizacja stacji uzdatniania wody,modernizacja głównego kolektora sanitarnego, budowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków. Koszt  tej inwestycji to 28 394 400 zł, dofinansowanie 19 603 550 zł. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska LGD  PLIS     Bezpieczny internetBiznes.gov.pl


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW