Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko odznaczony odznaką Zasłużony dla Samorządu

samorzad27 maja Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odebrał z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego odznakę za zasługi dla samorządu.

Jest to odznaka honorowa przyznawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, głównie za działalność w organach jednostek samorządu, wykonywanie zadań z tym związanych, w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej.

Czytaj więcej: Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko odznaczony odznaką Zasłużony dla Samorządu

Mammografia

mammografia

Czytaj więcej: Mammografia

Konkurs na logo oraz hasło

konkurs

 

Czytaj więcej: Konkurs na logo oraz hasło

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie zaprasza mieszkańców na spotkanie
konsultacyjne – warsztat konsultacyjny
z użyciem map  w ramach II etapu
konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego przy ulicy Białostockiej.
 

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 t.j. ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/100/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej,a także art. 39 ust. 1,art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021r. poz. 247 t.j. ze zm.).

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Zapraszamy do udziału w projekcie "STRATEGOR"

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego". Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. W ramach projektu uczestnik otrzymuje dostęp do:

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w projekcie "STRATEGOR"

Przetarg na najem dwóch lokali użytkowych

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na najem dwóch lokali użytkowych na dworcu autobusowym.

Przetarg 14.05.2021r. Wadium 13.05.2021r.

 

https://bip-umwysokiemaz.wrotapodlasia.pl/ogloszenia/inne/ogloszenie-o-przetargu-na-najm-lokalu-o-pow-2955-m2-z-dnia-29042021r.html

 

https://bip-umwysokiemaz.wrotapodlasia.pl/ogloszenia/inne/ogloszenie-o-ustnym-przetargu-najmu-lokalu-o-pow-3082-m2--29042021.html

IX edycja „TROPEM WILCZYM” w Wysokiem Mazowieckiem – zmiana terminu

banerInformuję, że w oparciu o wymogi sytuacji epidemicznej wykluczającej zorganizowanie biegu w planowanym terminie, następuje zmiana terminu Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na 15 sierpnia 2021 roku.

Czytaj więcej: IX edycja „TROPEM WILCZYM” w Wysokiem Mazowieckiem – zmiana terminu

Wysokie Mazowieckie - miasto dobrze zarządzane

wspólnotaW najnowszym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z 24 kwietnia 2021r  opublikowany został ranking „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii”. Miasto Wysokie Mazowieckie zajęło 1 miejsce w Polsce wśród miast powiatowych. Ranking dotyczy średniej nadwyżki operacyjnej netto osiągniętej przez samorządy w okresie 2017 – 2019. Nadwyżka operacyjna prezentowana jest w rankingu per capita, tzn. w podziale na liczbę mieszkańców. Nadwyżka operacyjna jest to dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jednostki

Czytaj więcej: Wysokie Mazowieckie - miasto dobrze zarządzane

Maseczki dla mieszkańców miasta

maski36,8 tys. jednorazowych maseczek trafi do mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie w ramach rządowej akcji „Maseczka dla obywatela”.

Każdy mieszkaniec miasta może otrzymać 4 maseczki, które pochodzą z rezerw strategicznych kraju. Maseczki będą do odbioru w godzinach pracy w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych miasta:

- Miejskim Ośrodku Kultury,

- Miejskim Zespole Szkół,

- Szkole Podstawowej Nr 1,

- Przedszkolu Miejskim Nr 1

- Przedszkolu Miejskim Nr 2,

- Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej,

- ZWKiEC  Sp. z o.o.

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW