Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Życzenia

życzenia

Nowa karetka w Wysokiem Mazowieckiem

karetkaWojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży oddział w Wysokiem Mazowieckiem  otrzymała nowy ambulans.

W dniu dzisiejszym miałem zaszczyt wziąć udział w jego przekazaniu, ponieważ samorząd miasta Wysokie Mazowieckie dofinansował ten zakup kwotą 50 tys zł.

 

Czytaj więcej: Nowa karetka w Wysokiem Mazowieckiem

Kolejna inwestycja w toku

osiedleInformuję o trwających pracach na osiedlu przy ul. Warszawskiej. Zakres dotyczy budowy chodników, kanału technologicznego, budowy jezdni o nawierzchni asfaltowej, zjazdów i skrzyżowań na 7 ulicach miejskich położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej: ul. Monte Casino, Dywizjonu 303, Westerplatte, Obrońców Wizny, Bitwy Warszawskiej, Racławicka, Odsieczy Wiedeńskiej.

 

Czytaj więcej: Kolejna inwestycja w toku

Wysokie Mazowieckie wśród 38 partnerstw w Polsce

cwdMiasto Wysokie Mazowieckie wspólnie z gminami z powiatu wysokomazowieckiego oraz Starostwem Powiatowym zawiązało partnerstwo pod nazwą „Ziemia Wysokomazowiecka” w celu udziału w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii.

Jest to jedno z trzech partnerstw w województwie podlaskim. W Polsce zawiązano 38 partnerstw.

Formalnie partnerstwa mogły powstać, jeżeli wśród nich były miasta powiatowe do 20 tys. mieszkańców, lub miasta powiatowe tracące swoją funkcję społeczno-gospodarczą.

Czytaj więcej: Wysokie Mazowieckie wśród 38 partnerstw w Polsce

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293 z późn.zm. ) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283 późn. zm.)

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Stawki podatków opłat lokalnych oraz opłata za śmieci w 2021 roku bez zmian

W związku z trudną sytuacją w kraju związaną z pandemią koronawirusa, która w wielu przypadkach wpłynęła na kondycję firm jak i osób fizycznych, poprzez zmniejszenie lub utratę dochodów – informuję o pozostawieniu wszystkich opłat wnoszonych na rzecz miasta na poziomie roku 2020.

Dotyczy to w szczególności stawek podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportowych oraz opłaty za śmieci.

Czytaj więcej: Stawki podatków opłat lokalnych oraz opłata za śmieci w 2021 roku bez zmian

Miasto Wysokie Mazowieckie na 3 miejscu w kraju!

dyplomMiasto Wysokie Mazowieckie po raz kolejny zostało docenione i ponownie znalazło się w ścisłej czołówce najlepiej rozwiniętych miast w kraju!

Otrzymałem dyplom za zajęcie 3 miejsca w kraju wśród gmin miejskich w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Edycja 2020.

 

Istotną informacją jest fakt, że w 2017 roku miasto nasze uplasowało się na 11 miejscu, w 2018 roku na  5 miejscu, a w 2003 roku na 43 miejscu.

W czołówce znalazły się: I miejsce Krynica Morska, II miejsce Karpacz, III miejsce  Wysokie Mazowieckie.

Czytaj więcej: Miasto Wysokie Mazowieckie na 3 miejscu w kraju!

Targowisko

targowiskoInformuję o zakończonej kolejnej inwestycji w naszym mieście Zadanie dotyczy uporządkowania terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem.

Całkowita wartość projektu to kwota 1 204 393,93 zł. Wartość dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 269 062,08 zł. Środki własne 935 331,85 zł.

Czytaj więcej: Targowisko

Mobilne punkty pobrań wymazów w kierunku Covid-19

Aktualna tabela z punktami pobrań wymazów w kierunku Covid-19.

 

Uwaga! Tabela z wykazem punktów jest na bieżąco uzupełniana. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej podlaskiego NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/mobilne-punkty-pobran-wymazu-w-kierunku-covid-19/

Czytaj więcej: Mobilne punkty pobrań wymazów w kierunku Covid-19

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW