Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Ranking Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

I miejsce i tytuł lidera województwa w kategorii Gminy Miejskie otrzymało miasto Wysokie Mazowieckie, tym samym zwyciężyło w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego za 2021 rok. 

 

Lider województwa: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.
II miejsce: Sejny
III miejsce: Brańsk
IV Miejsce: Siemiatycze
V miejsce: Augustów
VI miejsce: Hajnówka
VII miejsce: Bielsk Podlaski
VIII miejsce: Zambrów
IX miejsce: Kolno
X miejsce: Grajewo

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego to wyjątkowa inicjatywa realizowana we współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin.

Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Są to:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019–2021
4. Udział wydatków bieżące budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie  programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021
6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w wieku produkcyjnym w 2021 r.
7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %
8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r
10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
11. Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021r.
12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.

15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r
16. Udział nakładów na szkolenia pracowników urzędów gmin i radnych gminy w wydatkach
bieżących gmin na administrację publiczną w 2021 r.

 

ranking

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW