Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Kolejna inwestycja w toku

osiedleInformuję o trwających pracach na osiedlu przy ul. Warszawskiej. Zakres dotyczy budowy chodników, kanału technologicznego, budowy jezdni o nawierzchni asfaltowej, zjazdów i skrzyżowań na 7 ulicach miejskich położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej: ul. Monte Casino, Dywizjonu 303, Westerplatte, Obrońców Wizny, Bitwy Warszawskiej, Racławicka, Odsieczy Wiedeńskiej.

 

Czytaj więcej: Kolejna inwestycja w toku

Wysokie Mazowieckie wśród 38 partnerstw w Polsce

cwdMiasto Wysokie Mazowieckie wspólnie z gminami z powiatu wysokomazowieckiego oraz Starostwem Powiatowym zawiązało partnerstwo pod nazwą „Ziemia Wysokomazowiecka” w celu udziału w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii.

Jest to jedno z trzech partnerstw w województwie podlaskim. W Polsce zawiązano 38 partnerstw.

Formalnie partnerstwa mogły powstać, jeżeli wśród nich były miasta powiatowe do 20 tys. mieszkańców, lub miasta powiatowe tracące swoją funkcję społeczno-gospodarczą.

Czytaj więcej: Wysokie Mazowieckie wśród 38 partnerstw w Polsce

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293 z późn.zm. ) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283 późn. zm.)

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Stawki podatków opłat lokalnych oraz opłata za śmieci w 2021 roku bez zmian

W związku z trudną sytuacją w kraju związaną z pandemią koronawirusa, która w wielu przypadkach wpłynęła na kondycję firm jak i osób fizycznych, poprzez zmniejszenie lub utratę dochodów – informuję o pozostawieniu wszystkich opłat wnoszonych na rzecz miasta na poziomie roku 2020.

Dotyczy to w szczególności stawek podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportowych oraz opłaty za śmieci.

Czytaj więcej: Stawki podatków opłat lokalnych oraz opłata za śmieci w 2021 roku bez zmian

Miasto Wysokie Mazowieckie na 3 miejscu w kraju!

dyplomMiasto Wysokie Mazowieckie po raz kolejny zostało docenione i ponownie znalazło się w ścisłej czołówce najlepiej rozwiniętych miast w kraju!

Otrzymałem dyplom za zajęcie 3 miejsca w kraju wśród gmin miejskich w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Edycja 2020.

 

Istotną informacją jest fakt, że w 2017 roku miasto nasze uplasowało się na 11 miejscu, w 2018 roku na  5 miejscu, a w 2003 roku na 43 miejscu.

W czołówce znalazły się: I miejsce Krynica Morska, II miejsce Karpacz, III miejsce  Wysokie Mazowieckie.

Czytaj więcej: Miasto Wysokie Mazowieckie na 3 miejscu w kraju!

Targowisko

targowiskoInformuję o zakończonej kolejnej inwestycji w naszym mieście Zadanie dotyczy uporządkowania terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem.

Całkowita wartość projektu to kwota 1 204 393,93 zł. Wartość dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 269 062,08 zł. Środki własne 935 331,85 zł.

Czytaj więcej: Targowisko

Mobilne punkty pobrań wymazów w kierunku Covid-19

Aktualna tabela z punktami pobrań wymazów w kierunku Covid-19.

 

Uwaga! Tabela z wykazem punktów jest na bieżąco uzupełniana. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej podlaskiego NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/mobilne-punkty-pobran-wymazu-w-kierunku-covid-19/

Czytaj więcej: Mobilne punkty pobrań wymazów w kierunku Covid-19

Program ,,Wspieraj Seniora’’

seniorBurmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie informuje, że dzięki rządowemu programowi ,,Wspieraj Seniora” osoby w wieku powyżej 70 roku życia uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu.Celem programu rządowego "Wspieraj Seniora" jest zapewnienie ochrony osób starszych przed COVID -19. W ramach inicjatywy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem kupują seniorom jedzenie, leki i najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku.

Czytaj więcej: Program ,,Wspieraj Seniora’’

ul. 1 Maja - rozpoczęcie prac

Droga 66Informuję, że na dzień 16 listopada br. firma UNIBEP S.A, planuje rozpoczęcie prac dotyczących rozbudowy drogi krajowej nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie.

Realizacja inwestycji tj.  budowa czterokilometrowego odcinka planowana jest na lata 2021 – 2022. Koszt całego zadania szacowany jest na ok. 50 mln zł.

Jest to najdłuższa,  najważniejsza a zarazem w najgorszym stanie droga, o modernizację której samorząd miasta Wysokie Mazowieckie zabiegał kilkanaście lat. W związku z tym, że nie jest to droga miejska, a krajowa, samorząd nie mógł wykonać jej w ramach zadań i środków własnych.  Mimo czynionych starań, wielu próśb i pism informujących o konieczności remontu tej kluczowej w mieście drogi, poprzednio rządzący w Polsce nie uwzględnili jej na listach inwestycji do wykonania.

Czytaj więcej: ul. 1 Maja - rozpoczęcie prac

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW