Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 20 grudnia 2018

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w III Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.

5. Uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019-2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od gminy Zambrów zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. Sprawy różne:
a) ustalenie harmonogramu dyżurów radnych w 2019 roku.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Przemysław Alkowski

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW