Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 26 kwietnia 2019

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VI Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności ZGM za 2018 rok oraz z planami finansowo rzeczowymi  ZGM na 2019 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
 8. Przyjęcie informacji z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 9. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w mieście.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2017r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej przyznania lokalu mieszkalnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi o zamianę lokalu mieszkalnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli rozwiązania straży miejskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Przemysław Alkowski

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW