Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

Zaproszenie na sesję Rady Miasta 24 czerwca 2019

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IX Sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
 5. Raport o stanie miasta Wysokie Mazowieckie:

a)      przedstawienie raportu o stanie miasta Wysokie Mazowieckie

b)      debata nad raportem

c)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok:

a)      opinie Komisji Stałych w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

b)      wniosek komisji Rewizyjnej do Rady Miasta

c)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

 • przedłożonego przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018
 • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

d)     rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

e)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta

f)       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie za 2018 rok

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Chrystusa Króla
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862757500                                    NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW