Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

ABSOLUTORIUM ZA 2012 ROK

Absolutorium za 2012 rokDo 30 czerwca każdego roku Rada Miasta ma ustawowy obowiązek dokonać analizy wykonania budżetu miasta za rok poprzedni i udzielić bądź nie udzielić absolutorium burmistrzowi.

Sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, na której rozpatrywano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium odbyła się 26 czerwca 2013r.
Przed zajęciem stanowiska przez Radę w sprawie udzielenia absolutorium - pozytywną opinię wydały wszystkie Komisje Rady Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, którą zaprezentował Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.

 

 

Rada Miasta wysłuchała sprawozdania złożonego przez Skarbnika Miasta Krystynę Załuska, która poinformowała, że na planowane dochody budżetowe w kwocie 29 784 865 zł wykonanie wyniosło 27 409 107,59  zł, co stanowi 92,0% wykonania planu, a na plan wydatków budżetowych w kwocie 29 039 582 zł wykonanie wyniosło 26 449 557,10 zł, co stanowi 91,0 % wykonania planu.

Na niezrealizowane 8% budżetu miały wpływ przede wszystkim:

- sprzedaż prawa własności nieruchomości, gdzie wskutek ogłaszanych przetargów na trzy działki, zostały sprzedane dwie na terenach inwestycyjnych,

- brak refundacji kosztów poniesionych w 2012 roku w ramach RPOWP zadania: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem” w wysokości 429 960,87 zł, środki finansowe wpłynęły do budżetu miasta w 2013 roku,

- zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

- mniejsze wpływy z opłaty skarbowej.

 

Zmiany dokonywane w budżecie miasta w trakcie roku budżetowego przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta wynikały z bieżących potrzeb realizacji budżetu.

 

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko w swoim wystąpieniu poinformował o dobrej kondycji finansowej budżetu miasta, inwestycjach zrealizowanych w roku minionym oraz będących w trakcie realizacji.

 

Radni po dokonaniu szczegółowej analizy i wysłuchaniu sprawozdania – przy 14 głosach za (1 radny nie głosował) udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie Panu Jarosławowi Siekierko za 2012 rok. Decyzja ta jednoznacznie wyraziła akceptację działalności finansowej burmistrza oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Jest to niewątpliwie powód do dumy i satysfakcji.

 

       Burmistrz Miasta  – po ogłoszeniu wyniku głosowania – podziękował wszystkim  radnym za uzyskane poparcie oraz dyrektorom zakładów i jednostek za pomoc i wkład pracy w realizację zadań. Szczególne podziękowania skierował na ręce Skarbnik Miasta Krystynie Załuska, Zastępcy Burmistrza Ewie Konarzewskiej, kierownikom referatów oraz pracownikom urzędu.

 

 

 

 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW