Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wysokie Mazowieckie

p

 • 001_obiekt.jpg
 • 001_wiosna.jpg
 • 002_obiekt.jpg
 • 002_wiosna.jpg
 • 003_obiekt.jpg
 • 003_wiosna.jpg
 • 004_obiekt.jpg
 • 004_wiosna.jpg
 • 005_obiekt.jpg
 • 005_wiosna.jpg
 • 006_obiekt.jpg
 • 006_wiosna.jpg
 • 007_obiekt.jpg
 • 007_wiosna.jpg
 • 008_obiekt.jpg
 • 008_wiosna.jpg
 • 009_obiekt.jpg
 • 009_wiosna.jpg
 • 010_obiekt.jpg
 • 010_wiosna.jpg
 • 011_obiekt.jpg
 • 011_wiosna.jpg
 • 012_obiekt.jpg
 • 012_wiosna.jpg
 • 013_obiekt.jpg
 • 014_obiekt.jpg
 • 015_obiekt.jpg
 • 016_obiekt.jpg
 • 017_obiekt.jpg
 • 018_obiekt.jpg
 • 019_obiekt.jpg

525. rocznica lokacji Wysokiego Mazowieckiego

TPMW przyszłym roku przypada 525. rocznica lokacji Wysokiego Mazowieckiego. Okoliczności te wymagają wyjątkowego i swoistego upamiętnienia, ponieważ pamięć o przeszłości miasta to hołd należny przodkom od współczesnych pokoleń społeczności lokalnej. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Wysokie Mazowieckie ma zamiar aktywnie włączyć się w miejskie obchody tego jubileuszu. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 26 października 2016 r., podjęto kroki zmierzające do przygotowania tej rocznicy. Więcej szczegółów wkrótce.

 

Tymczasem przypominamy początki założenia osady, która dała początki miastu.

Pierwsze wzmianki o miejscowości, pochodzą z początku XIII w. Osada należała wówczas do mazowieckiej kasztelanii święckiej, stanowiącej uposażenie biskupstwa płockiego. Jakaś katastrofa, wieńcząca dewastacje kasztelanii przez najazdy pruskie, jaćwieskie i litewskie, przerwała, na przełomie XIII i XIV w., istnienie Wysokiego oraz grodu święckiego. Kolejna wzmianka pochodzi dopiero z 1442 r., kiedy to książę mazowiecki Bolesław IV nadał 30 włók nad rzeką Brok, zwanych Wysokie, Wacławowi Zarębie z Zarębina. Dwa lata później, Litwini zmusili księcia Bolesława IV do sprzedaży tych okolic wielkiemu księciu litewskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi (późniejszemu królowi Polski). W 1464 r. osada była w posiadaniu Niekrasza, który był być może zarządcą z ramienia wielkiego księcia. Nie zachował się przywilej lokacyjny miasta, jednakże w przywileju na prawo magdeburskie z 1503 r., wspomniano, iż Kazimierz Jagiellończyk osadził miasto na „woli, czynszu i innych płatach”. Współcześnie, za datę lokacji miasta przyjmuje się rok 1492. W 1494 r. Aleksander Jagiellończyk, jako wielki książę litewski, nadał wójtostwo Janowi Hińczy z Wierzchucy określając jednocześnie granice nowo założonego miasta, któremu już jako król Polski nadał prawa magdeburskie.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ŁFS LGD  PLIS  seniordokumenty Bezpieczny internetzwiązekBiznes


 

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.:  862752592  fax:  862752593                  NIP:    7221002509    REGON:  450010671
Nr rachunku bankowego:    27 1020 1332 0000 1102 0037 5535    IBAN:  PL27102013320000110200375535    SWIFT:  BPKOPLPW